0512-52 11 00
Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Kleuterleeftijd

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u uw kind(eren) die de kleuterleeftijd bereiken aanmelden voor onze school. Vanaf de leeftijd van drie jaar is dit al mogelijk. Na ontvangst van het aanmeldformulier nemen wij contact met u op voor een intakegesprek bij ons op school. De ervaring leert dat nagenoeg alle vierjarigen bij ons op school geplaatst kunnen worden.

Tijdens de rondleiding is er gelegenheid voor u en uw kind(eren) om kennis te maken met onze school. Voor het bereiken van de kleuterleeftijd worden er tevens wenmomenten voor uw kind(eren) gepland om geleidelijk te kunnen wennen aan de klas en het ritme.

Aanmeldformulier
aanmeldformulier

Vragen?

Neem contact met ons op. Wij komen er zo spoedig mogelijk op terug.