Heeft u een vraag?

Andere schooltijden

Geplaatst op 24 november 2017

Maandag 20 november 2017 was er een informatieavond van directie en MR over de stand van zaken op De Bolder met betrekking tot andere schooltijden. Het team heeft gekozen voor het '5 gelijke dagen model' (álle kinderen gaan álle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school). Dit rooster wordt ingevoerd in het volgend schooljaar, als we overgaan op andere schooltijden. De pauzes van leerkrachten kunnen in dit model volgens CAO normen gewaarborgd worden. De leerkrachten zien voordelen en mogelijkheden aan de tijd die vanaf 14.00 uur besteed kan worden aan o.a. lesvoorbereiding en taakuren. We verwachten dat dit vaste stramien ook een zekere rust gaat bieden. We zijn nog in overleg met de huidige TSO om te bekijken of we van daaruit extra ondersteuning kunnen realiseren. 

In de week vóór de Kerstvakantie krijgen alle leerlingen (behalve groep 8), een stemformulier mee (we mailen u ook, zodat u weet dat het formulier is meegegeven). U mag per kind één stem uitbrengen. U stemt voor behoud van huidige schooltijden of voor het 5 gelijke dagen model. De stemmen van ouders uit de groepen 1 t/m 4 tellen 1,25x mee. Hier heeft de MR voor gekozen, omdat deze groep een langere tijd op De Bolder zit.

We willen minstens 80% van de stemmen binnen hebben en daarvan moet minstens 65% vóór het 5 gelijke tijden model zijn. De stemmen worden geteld door een MR lid, een teamlid, directie en een ouder, zodat alle geledingen vertegenwoordigd zijn. Uiterlijk 1 februari 2018 willen we bekend maken of we volgend schooljaar de huidige schooltijden hanteren of overgaan op het 5 gelijke dagen model. Hieronder vindt u de PowerPointpresentatie van de informatieavond.
 

« Terug naar nieuwsoverzicht