Heeft u een vraag?

Update bouwactiviteiten gymzaal

Geplaatst op 23 december 2016

De bouw van de nieuwe sporthal vordert gestaag. Vanaf de buitenzijde zijn de contouren al helemaal zichtbaar. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de gevelbeplating en dakbedekking. Daarnaast zullen volgende week alle buitenkozijnen zijn gemonteerd, waarmee het pand geheel dicht en afsluitbaar is. De werkzaamheden zullen zich vanaf heden dan ook met name aan de binnenzijde gaan afspelen. Denk aan het aanbrengen van installaties, binnenwanden, vloeren, plafond, etc.. Afgelopen dinsdag stond het aanbrengen van een gevlinderde betonvloer gepland. Deze vloer is tevens de eindafwerking voor desbetreffende ruimtes. Het aanbrengen van deze vloer is dan ook een precisieklus. Vervolgens dient de vloer een aantal uren de tijd te krijgen om tot een bepaalde mate uit te harden. Hoewel de werkzaamheden in het pand worden uitgevoerd kan het gebruik van zogenaamde vlindermachines eventueel enige geluidshinder voor de omgeving met zich meebrengen. Hierover is inmiddels overleg geweest met de gemeente en ook omwonenden zullen hierover worden geïnformeerd. Vertrouwende u allemaal voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Eddy Tuin (projectcoördinator) 

« Terug naar nieuwsoverzicht