Heeft u een vraag?

Calamiteitenplan

Bij mogelijke calamiteiten (brand, gaslek of dreiging e.d.) heeft OBS De Bolder gecertificeerde BHV-ers. Jaarlijks worden onze BHV-ers geschoold en oefenen we gezamenlijke ontruimingen met het hele ABS-complex (Anker, Bolder, Smallsteps ). Peuterspeelzaal De Wigwam en de wijk- en buurtverenigingen zijn hier ook bij inbegrepen.

Bij gezamenlijke ontruiming worden de leerlingen in de onderstaande externe gebouwen opgevangen:  

  • De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden opgevangen in De Waring, de nieuwe ISpace gymzaal naast onze school.
  • De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden opgevangen in de Fonteinkerk op De Kolken 89 te Drachten.

Bij calamiteiten is er geen verbinding met de schooltelefoon. Voor hele dringende (pers)vragen kunt u contact opnemen met de schooldirecteur en persvoorlichter Rogier Weersing via telefoonnummer: 0512-52 11 00 of 06-12 98 44 41.

Met vriendelijke groet,
Hoofd BHV-er & EHBO-er van OBS De Bolder

Meester Peter de Vries 

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?