Heeft u een vraag?

Cito Eindtoets

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. Het bestuur van OPO Furore heeft gekozen voor de Cito eindtoets. Deze eindtoets is niet bepalend voor de schoolkeuze. Die is al eerder vastgesteld. Alleen als uw kind beter presteert dan eerder is vastgesteld, kan het advies positief worden bijgesteld.

Het schooladvies wordt o.a via de Plaatsingswijzer vastgesteld. Dit gebeurt via de Cito resultaten vanaf groep 6, die twee keer per jaar worden afgenomen. De leerkracht van groep acht geeft t.z.t. uitgebreide informatie. Klik hier voor meer informatie.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?