Heeft u een vraag?

Contactavonden

Tweemaal per jaar, in januari/februari en juni/juli, worden de ouders middels een rapport (groepen 1 t/m 8) schriftelijk op de hoogte gesteld van de vorderingen van hun kind(eren). In samenhang hiermee worden contactavonden gehouden in de groepen 1 t/m 8. Tussentijds, in november en april, zijn er nog “vrije” contactavonden gepland, waarop u zelf kunt beslissen aanwezig te zijn.

Deze avonden zijn bedoeld om tussentijds contact te hebben op initiatief van leerkracht of ouders. De contactavonden van groep 8 staan in het teken van de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs.

Vrije contactavond: 2 november 2017
Contactavond n.a.v. de rapporten: 15 en 20 februari 2018
Vrije contactavond: 24 april 2018
Contactavond n.a.v. de rapporten: 5 en 10 juli 2018

Bovenstaande data vindt u ook terug in de agenda op deze site.