Heeft u een vraag?

Contactmomenten & informatieavond

Aan het begin van het schooljaar vinden groepsinformatieavonden plaats. Daarin informeren we de ouders over de activiteiten in de groep van hun kind. De algemene ouderavond wordt in de laatste week van september gehouden. De OV en de MR verantwoorden dan hun gevoerde beleid. Daarnaast worden er twee kijkavonden georganiseerd; één naar aanleiding van de Kinderboekenweek (oktober) en één in verband met de de Open Dag (maart).

Naast deze contactavonden hebben we de volgende contactmomenten met ouders:

  • In september vinden omgekeerde oudergesprekken plaats. Dan praten ouders met behulp van een vragenlijst over hun kind met de groepsleerkracht(en).
  • In november is er een vrijwillig contactmoment op initiatief van de groepsleerkracht(en).
  • In februari worden alle ouders uitgenodigd voor de rapportgesprekken.
  • In april is er opnieuw een vrijwillig contactmoment op initiatief van de groepsleerkracht(en).
  • Tot slot vindt in juni het laatste rapportgesprek plaats. Dat geldt niet voor groep 8.