Heeft u een vraag?

Cultuur & Sport

We vinden het belangrijk dat kinderen – naast de basisvakken - ook hun creatieve en sportieve talenten op onze school kunnen ontdekken en ontwikkelen. Jaarlijks organiseren we daarom sportieve en culturele activiteiten. Daarbij werken we samen met onder andere Sportbedrijf Drachten en schouwburg De Lawei.

Activiteiten die we organiseren:

Sport

  • De jaarlijkse Koningsspelen. Deze vinden in april plaats en op die dag worden er allerlei sportieve activiteiten en spelletjes georganiseerd voor de leerlingen. Hierbij helpen ouders en vertegenwoordigers van sportverenigingen om de leerlingen zo een leuke en sportieve dag te laten beleven!
  • Sporttoernooien. Binnen de gemeente Smallingerland organiseert het Sportbedrijf Drachten verschillende sporttoernooien. De Bolder doet aan de meeste toernooien mee, omdat we sport en beweging erg belangrijk vinden voor de ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Nijntje bewegingsonderwijs. Het Nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin de leerlingen wekelijks speelplezier hebben en op hetzelfde moment alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling. In de lessen van het Nijntje Beweegdiploma kunnen kleuters naar hartelust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen! Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leert uw kind op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Dit is essentieel om fijn te kunnen bewegen en sporten. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan. En wist u dat goed en gevarieerd bewegen het belangrijkste hulpmiddel is bij de ontwikkeling van hun hersenen? Zo draagt het Beweegdiploma bij aan de gezondheid en het geluk van uw zoon of dochter.
  • Zomerfeest OBS De Bolder. Elk jaar sluiten we het schooljaar af met het zomerfeest. Overdag en ’s avonds vinden er allerlei activiteiten plaats. Naast de activiteiten is het ook een moment om elkaar te ontmoeten!

Cultuur

  • Wij werken samen met De Lawei. Wat doet De Lawei? Samen met scholen ontwikkelt en organiseert De Lawei het cultuureducatieprogramma voor alle kinderen en jongeren in het onderwijs in de gemeente Smallingerland. Het cultuureducatieprogramma bestaat uit een mix van kunstdisciplines. De programma's bestaan uit workshops en projecten (op school en in De Lawei); film- en voorstellingsbezoek; en rondleidingen (door De Lawei, Museum Dr8888 en Poppodium Iduna). De verschillende onderdelen uit het cultuureducatieprogramma worden uitgevoerd door vakdocenten en professionals uit het culturele veld.
  • Eindmusical groep 8. Elk jaar treedt groep 8 op voor de rest van de school en ’s middags en ’s avonds voor ouders en andere belangstellenden. Op deze wijze sluiten we op een leuke en bijzondere wijze hun schoolloopbaan af.
  • Een project rondom de Kinderboekenweek die met een kijkavond wordt afgesloten.
  • Een projectweek voor de Open dag. Ook dit project wordt afgesloten met een kijkavond voor ouders en andere belangstellenden.
 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?