Heeft u een vraag?

OBS De Bolder groeit!

Geplaatst op 1 november 2018

Het leerlingenaantal op onze school groeit behoorlijk! Als team vinden we het erg fijn dat (nieuwe) ouders voor onze school kiezen, maar om de kwaliteit te kunnen blijven borgen hebben we een aantal stappen gezet.

Zo hebben we overleg gehad met ons bestuur. Na dit overleg is duidelijk geworden dat we vanaf 1 januari 2019 een vierde kleutergroep kunnen starten. Dit houdt in dat we na de kerstvakantie een instroomgroep starten. De jongste kleuters krijgen dan elke dag -van 8:30 - 12:30 uur-  apart les en komen aan het eind van de dag weer in hun groep. Met deze oplossing kunnen we voldoende aandacht besteden aan alle kleuters.

« Terug naar nieuwsoverzicht