Heeft u een vraag?

Directie en team

Directie

Rogier Weersing

Team

Baukje Beetstra Janneke van der Bij
Bennie van Dijk Joy Balk
Desiree Eggens Margreet Meijer
Else van der Wal Mirjam Flameling
Erica Ypma Patrick van Buijtene
Esther Cordes Peter de Vries
Grietje Dokter Sanne Meijerhof
Haaye Gaastra Vanessa Sewgobind
Ingrid Jager  


Specialisaties

Interne begeleiding Esther Cordes
Onderwijsassistent Anke Rijpkema
Vakleerkracht gymnastiek Robert Snoek
Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) Bianca Stegeman
Godsdienstige vorming (GVO) Yde Zagema
Gedragsspecialist Mirjam Flameling
Specialist Jonge Kind Joy Balk en Janneke van der Bij
ICT Patrick van Buijtene
Aandachtsfunctionaris Baukje Beetstra


Coördinatoren

Onderbouw (groepen 1/2) Janneke van der Bij
Middenbouw (groepen 3 t/m 5)                  Ingrid Jager
Bovenbouw (groepen 6 t/m 8) Bennie van Dijk
Taal- en Kentaliscoördinator Joy Balk
Kanjertraining Joy Balk, Patrick van Buijtene en Mirjam Flameling
Pleinwachten Attje Delfstra en Vera Mollet
BHV-EHBO Peter de Vries


Ondersteuningsteam (OT)

Het ondersteuningsteam (OT) is een groep collega's die samen met de intern begeleider de leerlingenzorg zo goed mogelijk wil monitoren en bedienen. Het OT bestaat uit:

  • Esther Cordes
  • Joy Balk
  • Mirjam Flameling
  • Rogier Weersing

Zij komen om de vier weken bij elkaar om allerlei zaken omtrent de leerlingenzorg te bespreken. Tijdens deze overlegmomenten schuiven ook regelmatig externe partners aan zoals de medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de orthopedagoge.

Stage

OBS De Bolder plaatst het hele jaar door stagiaires in verschillende groepen. Dit kunnen stagiaires van de onderwijzersopleiding (NHL en Hanze) of van de opleiding voor onderwijsassistent (Friesland College en Friese Poort) zijn.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?