Heeft u een vraag?

Directie en team

Directie

Rogier Weersing

Team

Baukje Beetstra Mirjam Kasimier
Bennie van Dijk Patrick van Buijtene
Desiree Eggens Peter de Vries
Erica Ypma-Schreuder Rax van Zanden
Esther Cordes Sanne Meijerhof
Grietje Dokter Sita Teijken
Haaye Gaastra Susan de Groot
Ingrid Jager Tycho Hornstra
Janneke van der Bij Vanessa Sewgobind
Joy Balk  


Specialisaties

Interne begeleiding Esther Cordes en Tycho Hornstra
Onderwijsassistent Anke Rijpkema
Vakleerkracht gymnastiek Robert Snoek
Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) Rennie van Kammen
Godsdienstige vorming (GVO) Yde Zagema
Gedragsspecialist Mirjam Kasimier
Specialist Jonge Kind Joy Balk en Janneke van der Bij
ICT Patrick van Buijtene
Aandachtsfunctionaris Baukje Beetstra


Coördinatoren

Onderbouw (groepen 1/2) Janneke van der Bij
Middenbouw (groepen 3 t/m 5)                  Desiree Eggens
Bovenbouw (groepen 6 t/m 8) Bennie van Dijk
Taal- en Kentaliscoördinator Joy Balk
Kanjertraining Joy Balk, Patrick van Buijtene en Mirjam Kasimier
Pleinwachten Attje Delfstra en Vera Mollet


Stage

OBS De Bolder plaatst het hele jaar door stagiaires in verschillende groepen. Dit kunnen stagiaires van de onderwijzersopleiding (NHL en Hanze) of van de opleiding voor onderwijsassistent (Friesland College en Friese Poort) zijn.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?