Heeft u een vraag?

Directie en team

Directie

Rogier Weersing

Team

Baukje Beetstra Mirjam Kasimier
Bennie van Dijk Patrick van Buijtene
Desiree Eggens Peter de Vries
Erica Ypma-Schreuder Rax van Zanden
Esther Cordes Sanne Meijerhof
Grietje Dokter Sita Teijken
Haaye Gaastra Tycho Hornstra
Ingrid Jager Vanessa Sewgobind
Janneke van der Bij  
Joy Balk  


Specialisaties

Interne begeleiding Esther Cordes en Tycho Hornstra
Onderwijsassistent Anke Rijpkema
Vakleerkracht gymnastiek Robert Snoek
Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) Bianca Stegeman
Godsdienstige vorming (GVO) Yde Zagema
Gedragsspecialist Mirjam Kasimier
Specialist Jonge Kind Joy Balk en Janneke van der Bij
ICT Patrick van Buijtene
Aandachtsfunctionaris Baukje Beetstra


Coördinatoren

Onderbouw (groepen 1/2) Janneke van der Bij
Middenbouw (groepen 3 t/m 5)                  Desiree Eggens
Bovenbouw (groepen 6 t/m 8) Bennie van Dijk
Taal- en Kentaliscoördinator Joy Balk
Kanjertraining Joy Balk, Patrick van Buijtene en Mirjam Kasimier
Pleinwachten Attje Delfstra en Vera Mollet
BHV-EHBO Peter de Vries


Ondersteuningsteam (OT)

Het ondersteuningsteam (OT) is een groep collega's die samen met de intern begeleider de leerlingenzorg zo goed mogelijk wil monitoren en bedienen. Het OT bestaat uit:

  • Esther Cordes
  • Joy Balk
  • Mirjam Kasimier
  • Tycho Hornstra
  • Rogier Weersing

Zij komen om de vier weken bij elkaar om allerlei zaken omtrent de leerlingenzorg te bespreken. Tijdens deze overlegmomenten schuiven ook regelmatig externe partners aan zoals de medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de orthopedagoge.

Stage

OBS De Bolder plaatst het hele jaar door stagiaires in verschillende groepen. Dit kunnen stagiaires van de onderwijzersopleiding (NHL en Hanze) of van de opleiding voor onderwijsassistent (Friesland College en Friese Poort) zijn.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?