0512-52 11 00
Een kijkje in de groep

Een kijkje in de groep

Een kijkje in de groep

Groepen 1 en 2

Lorem ipsum dolor sit amet, lotrem some colored text. Nulla explicabo attention to this blanditiis, ex cupiditate ipsam debitis rem. Consectetur adipisicing llum magni nam doloribus eligendi, veritatis aspernatur amet odit doloremque possimus error. Vel, totam numquam animi!

Lorem ipsum dolor sit amet, lotrem some colored text. Nulla explicabo attention to this blanditiis, ex cupiditate ipsam debitis rem. Consectetur adipisicing llum magni nam doloribus eligendi, veritatis aspernatur amet odit doloremque possimus error. Vel, totam numquam animi!

Lorem ipsum dolor sit amet, lotrem some colored text. Nulla explicabo attention to this blanditiis, ex cupiditate ipsam debitis rem. Consectetur adipisicing llum magni nam doloribus eligendi, veritatis aspernatur amet odit doloremque possimus error. Vel, totam numquam animi!

Een kijkje in de groep

Groep 4

In deze mooie periode van groep 4 leren de leerlingen naast samenwerken, De Kanjertraining, de tafels 2 t/m 10 ook voor het eerst de hoofdletters schrijven. Dit is uniek in groep 4 en ontzettend belangrijk voor hun verdere en toekomstige schrijfproces.

In de tweede periode van het schooljaar leren de leerlingen hoe je een (eenvoudige) spreekbeurt moet houden voor de klas. Dat is ontzettend spannend maar met het juiste stappenplan is het ontzettend leerzaam, educatief en leuk.

Naast de vakken taal, spelling, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, verkeer, Engels, Fries, gymnastiek, handvaardigheid, muziek, De Stijl en tekenen houden we ook techniek- en wetenschapscircuit. In deze periode leren de leerlingen verschillende wetenschappelijke technieken.

Een kijkje in de groep

Groep 6

In groep 6 krijgen de leerlingen de tafels met regelmaat aangeboden. Automatiseren, inslijpen van structuren bij zowel taal, spelling, begrijpend lezen als rekenen. Daarnaast is er veel aandacht voor het leren leren en voor het plannen van werk.

Elke dag beginnen we met stillezen, ontspanning en structuur in één. Dankzij een prima samenwerking met de bibliotheek, hebben we een voortdurende aanvoer van nieuwe boeken, wat het leesplezier zeker bevordert. Veelal wordt hierna rekenen gegeven. Na een korte instructie mogen de leerlingen zelf gaan stoeien met de sommen, een aantal leerlingen krijgt dan extra instructie bij de instructietafel. Het programma werkt adaptief, dus automatisch extra oefening als het nodig is en verrijking als het kan.

Ontspannen doen de leerlingen in de pauze, soms in de pannakooi en op de schommel, of gaan we met creatieve oefeningen bezig, zowel fysiek als mentaal.

Een kijkje in de groep

groep 8

Interview meester Bennie en Hailey:

“Hallo Hailey, fijn dat ik je mag interviewen. We gaan een stukje op de site zetten over groep 8. Wat kun jij zeggen over hoe wij in groep 8 werken?”

“We beginnen ’s ochtends vaak met stillezen. Je mag zelf een boek uitkiezen uit de schoolbibliotheek. Meester heeft de dagplanning op het whiteboard gezet en we werken met een weektaak.”

“We maken ons klaar voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs. We werken aan verschillende doelen bij veel verschillende vakken. ’s Ochtends hebben we altijd rekenen en taal, of onderdelen van taal. ’s Middags werken we vaak aan zaakvakken, zoals aardrijkskunde, natuuronderwijs, verkeer en geschiedenis.”

“Door Corona werken we wel iets anders dan normaal.”


“En, werkt iedereen aan dezelfde doelen? Hoe gaat dat in de klas?”

“Nee, niet iedereen werkt aan dezelfde doelen. We werken zo veel mogelijk op ons eigen niveau, dus ook wel aan verschillende doelen. Als je hulp nodig hebt, dan kun je nu zelf naar de instructietafel komen. Normaal komt meester langs voor hulprondes.”


“Tot slot Hailey, wat maakt groep 8 bijzonder?”

“Het is mijn laatste jaar op De Bolder, ik maak me klaar voor het voortgezet onderwijs en we gaan beginnen met de musical.”

“Bedankt voor dit korte, maar leuke interview Hailey!"