Heeft u een vraag?

Gastles PABO

Geplaatst op 26 februari 2016

Op woensdag 3 februari hebben juf Desiree en juf Esther een gastles gegeven aan derdejaars PABO studenten op de NHL te Leeuwarden. Ze werden daarvoor uitgenodigd door Age Wesselius, de voorzitter van de MR, die daar docent is. De juffen hebben, aan de hand van vele voorbeelden, uitgelegd hoe we op de Bolder omgaan met de resultaten van de kinderen. Hoe we op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau de resultaten van kinderen analyseren en welke effecten dat heeft voor onze onderwijsaanpak. Het was een bijzonder inspirerende ochtend. Zowel voor de juffen als voor de studenten.

« Terug naar nieuwsoverzicht