Heeft u een vraag?

Gezondheid en Zorg

Baukje Burie, jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân en Martina Pietersma, schoolmaatschappelijk-werkster van Carins zijn verbonden aan OBS De Bolder.

Samen met de jeugdarts en assistente bezoekt de jeugdverpleegkundige elk jaar de scholen. Alle kinderen van groep 2 en groep 7 krijgen elk jaar een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek; het vervolg van het Consultatiebureau. 

Daarnaast kunt u, als ouders, met kleine of grote vragen/zorgen bij hen terecht. Niet alleen lichamelijke problemen, maar ook vragen over de opvoeding of bijvoorbeeld als uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Tevens sluiten zij elke twee maanden aan bij het zorgoverleg samen met de directeur en de intern begeleider van de school. Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen heeft over uw kind met betrekking tot zijn/haar gezondheid.

Contactgegevens

Baukje Burie, Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar
Regio Zuidoost: Smallingerland/Folgeren
Tel: 088 22 999 35
E-mailadres: b.burie-slootstra@ggdfryslan.nl 

Martina Pietersma, Schoolmaatschappelijk werkster
E-mailadres: martina.pietersma@carins.nl