Heeft u een vraag?

2015-2016 | Groep 3

2015-2016

Juf Grietje en juf Ingrid staan voor deze groep. Juf Desiree begeleid de kinderen die extra zorg nodig hebben op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. De helft van de woensdagen zijn juf Ingrid en juf Grietje samen in de groep.

Nieuws

Regelmatig vindt u hieronder het laatste nieuws uit de groep.

17-06-16

Het eind is in zicht…
We hebben inmiddels alle toetsen afgerond. Iedereen heeft weer flink zijn best gedaan.  Maandag zijn we gestart met de laatste kern 12 van lezen. Het thema van deze kern is VAKANTIE ! Zo komen we langzamerhand al een beetje in de sfeer. Nog een paar weken, dan is het ook voor ons zover. Maaaar………………………… eerst nog een schoolreis naar Pinokkio in Assen! Binnenkort volgt nadere informatie over ons uitstapje op 5 juli. In diezelfde week hebben we ook het schoolfeest. Nog een paar leuke dagen in het vooruitzicht!

Afscheid Stagiaires
Dinsdag heeft meester Joey afscheid genomen, na zijn stage in onze groep te hebben afgerond. Hij is eerstejaars Pabo student. We wensen hem veel succes in zijn verdere leertraject. Inmiddels hebben we op de laatste 3 dagen van de week stagiaire juf Marijn in klas. Zij gaat zich bekwamen in het vak van onderwijsassistent. We wensen haar een plezierige tijd bij ons in de groep.

19-05-16

Knuffelpoli  
Het is alweer een tijdje geleden, maar op woensdag 13 april hebben we een zeer leerzaam bezoek gebracht aan de Knuffelpoli. Bij binnenkomst kreeg iedereen een handige tas, die we mochten versieren met een mooie tekening en zo werd het wachten een leuke klus. In groepjes gingen we eerst met de “zieke” knuffel  langs de verpleegkundigen en artsen in opleiding. Daar werd een diagnose gesteld van de kwetsuren, die de knuffels hadden opgelopen. Dit varieerde van buikpijn tot breuken door het hele lijf. Bij de volgende ronde werd een scan of foto gemaakt, verbandjes aangelegd of breuken gespalkt. Tijdens deze ronde kreeg ieder nog een mondkapje, handschoenen en een mutsje om zo hygiënisch mogelijk te werken. Als laatste kon er nog een receptje bij de apotheek worden gehaald en ging iedereen met een goed gevoel en opgelapte knuffel weer naar school. De ouders die ons hebben begeleid die ochtend, willen we nogmaals bedanken!

Koningsspelen
De laatste dag voor de meivakantie hadden we na een gezond ontbijt weer een heel actieve en gezellige ochtend met veel spelletjes o.l.v. veel ouders. Fijn dat jullie ons weer hebben geholpen om deze ochtend zo goed te laten verlopen. Ook een compliment voor de kinderen van groep 8 die deze ochtend veel talent lieten zien t.a.v. hun hulp tijdens de spelletjes en de sponsorloop! Foto’s van de verschillende activiteiten staan in het fotoalbum.

Lezen  
Deze week ronden we Kern 10 weer af met de 1 minuut leestoets van woordrijen, die we tijdens deze Kern hebben geleerd. In de nieuwe Kern maken we kennis met de verschillende soorten boeken die er zijn. Kookboeken, woordenboeken, informatieve boeken, gedichtenbundels, sprookjesboeken enz. Tijdens deze Kern leren de kinderen woorden die eindigen op -ig, -ing, -lijk en samengestelde woorden zoals :appeltaart en  woorden met de open lettergreep (vragen) en met medeklinkerclusters (schapen).

Schoolreis  
De schoolreis voor onze groep hebben we verplaatst naar dinsdag 5 juli a.s. (de eerdere datum viel in de week van de avondvierdaagse). Tijdens de schoolreis van de kleuters zagen wij onze kans en hebben heerlijk ouderwets een uurtje op het kleuterplein gespeeld!

Gymnastiek
Niet alle kinderen hebben goed passende gymschoenen aan. Dit zorgt voor zere tenen, want ze trekken de schoenen dan niet aan. Een ongelukje op blote voeten is dan zo gebeurd. Checkt u of uw kind zijn of haar schoenen nog past? Het mooie weer geeft aanleiding om ook eens buiten te gaan gymmen. Er zijn kinderen die in hun ondergoed sporten tijdens de gymles, maar voor buiten is dit niet zo geschikt. Zou u uw kind naast gymkleren ook buiten-sportschoenen mee willen geven?

05-04-16

Kern 9
We zijn alweer aangekomen in Kern 9. Hierin komen allerlei vragen aan de orde hoe iets werkt of in elkaar zit. Passend bij deze Kern hadden we dan ook weer een “proefjesronde” o.l.v. de moeder van Ruben. Samen met een collega had ze weer allerlei spannende proefjes voorbereid ,die de kinderen mochten uitvoeren. Dit was weer een groot succes en een prachtige aanvulling op onze lessen natuurlijk. Nieuw in deze Kern is het lezen van woorden met 3 medeklinkers voor- of achteraan (straat, worst). Verder zijn ook nieuw de woorden met aai, ooi en oei. Er wordt weer druk geoefend om ook deze stof weer onder de knie te krijgen.

Knuffelpoli
Woensdag 13 april gaan we een bezoek brengen aan de Knuffelpoli in ziekenhuis Nij Smellinghe. Deze ochtend mogen we met onze “zieke” knuffels langs behulpzame dokters en zusters om te kijken wat er nodig is voor de patiënt. Een foto, een verbandje of een recept voor een drankje of pilletje. Met dit bezoek hopen we iets minder bevreesd te raken voor een bezoek aan het ziekenhuis voor onszelf!  

 

26-02-16

Uurcultuur  
In het het kader van Uurcultuur, mag groep 3 op dinsdag 8 maart naar een voorstelling. Deze heet: Mijnheer Monster van de Gruffalo en vindt plaats in Wijkcentrum de Utwyk. Het duurt van 13.30 tot 14.15 uur, we gaan lopend naar de Utwyk toe. Alle kinderen moeten om 13.00 uur in de klas zijn, zodat we op tijd kunnen vertrekken.

Stagiaires
Meester Floris geeft af en toe ook  onze groep een muziekles. Op de dinsdag loopt meester Joey stage bij ons in de groep. Hij is eerste jaars student van de Pabo in Leeuwarden.

Kern 8
We zijn inmiddels gestart met Kern 8, waarin het thema theater centraal staat. Iedereen weet inmiddels op welk niveau gelezen mag worden in hun AVI-boek. Veel kinderen vertellen ons enthousiast dat ze weer leuke boeken uit de bibliotheek hebben gehaald. We hopen dat iedereen veel plezierige leeskilometers gaat maken!

Open dag
Het thema van de open dag is Verbinding. Groep 3 gaat hier in de letterlijke zin mee aan de slag. Op verschillende manieren zijn we met de techniek van verbinden bezig. Er wordt al druk gespaard om de benodigde materialen bij elkaar te krijgen.

29-01-16

Lezen
Deze week zijn wij gestart met kern 7 van Veilig Leren Lezen. Het verhaal van deze kern gaat over een schip en het vinden van een schat! In deze kern leren we de woorden met ‘sch’ en ‘ng’. Op de tafel in de hal willen we over het onderwerp van deze kern een kijkhoekje maken. De kinderen mogen van thuis spullen meenemen die  hier bij passen. Tijdens het knutselen gaan we ook zelf nog een schatkistje maken.

Rekenen
Met rekenen zijn we gestart in het nieuwe werkboek. We werken nu met lessen en taken. De kinderen kunnen hier vast alles over vertellen.

Schrijven
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met het schrijven met een balpen, dat was best even wennen.

Groepjes
Deze week hebben we ook weer nieuwe groepjes geformeerd, zodat ieder weer vanuit een andere positie op het bord kijkt en andere groepsgenootjes heeft gekregen.

Toetsen
We hebben inmiddels de Cito-toetsen achter de rug. Tijdens het toetsen hadden we nogal wat zieken in de groep, zodat er hier en daar nog iets moet worden afgemaakt.

Zwemmen
Nadat het nieuwe rooster voor de zwembegeleiding op de mail heeft gestaan, zijn hierop gelukkig nog verschillende aanvullingen gekomen. Hier zijn we blij mee, want zo lukt het elke week om ieder op tijd weer aangekleed en wel in de bus terug te krijgen!

18-12-15

Sinterklaas
We hebben een aantal gezellige weken achter de rug. Sinterklaas bracht een bezoek aan onze groep. Na het laten zien van verschillende kunstjes, het zingen van liedjes en het opdragen van een versje kregen de kinderen allemaal een cadeau.

Kerst
De afgelopen twee weken was de klas versierd in gezellige kerstsfeer. We hebben knutsels gemaakt voor de kerstmarkt en ook nog voor onszelf. Vanmorgen hebben we deze gezellige periode afgesloten met een kerst tea in de klas.

Lezen
Kern 5 is alweer afgerond en ieder is weer getoetst op het lezen van de woorden in één minuut. Na de vakantie volgt nog een rekentoets van de methode. Maar………. eerst gaan we nu genieten van een welverdiende vakantie!

20-11-15

Raar maar waar
Het is alweer een poosje geleden , dat wij ons project “Raar maar waar!” hadden.  De moeder van Ruben Dongstra uit onze groep heeft in die periode een aantal proefjes gedaan, samen met groepjes kinderen uit de klas. Dit was een zeer geslaagde middag, de foto's vindt u hier.

Klassenmail
Wij hebben sinds dit schooljaar een klassenmail, waarmee we alle ouders kunnen bereiken. Nu komt het toch nog voor dat ouders dit niet ontvangen. Het kan zijn dat deze mail in uw postvak “ongewenst” terecht komt.

Voorleesontbijt
Vorige week woensdag hebben we weer zitten smullen van ons voorleesontbijt. Dankzij een aantal moeders en een groepje kinderen uit groep 8, was het weer een geslaagd begin van de dag.

Zwemles
Voor de periode vanaf de kerst- tot aan de zomervakantie willen we weer een beroep op de ouders doen. Om te zorgen dat ieder weer op tijd in de zwembus zit, willen we graag elke week een aantal ouders mee als begeleiding. Heeft u tijd en zin om mee te gaan, geeft u zich dan even bij ons op? We vertrekken om 8.30 uur en zijn om 10.00 uur weer terug.

16-10-15

We zijn alweer voor de tweede week in Kern 3 aan het werk. In deze Kern komen de letters: d, oe, k, ij, z aan de orde. We maken ons werkboekje , leggen woorden met de nieuwe letterdoos en lezen de woorden in ons Veilig en Vlot boekje.  Vanaf deze week is Juf Lian Tilman bij ons in de groep. Zij 1e jaars  PaBo-studente en komt op de dinsdag en zo nu en dan een hele week. 

Na de herfstvakantie gymt groep 3 op dinsdagochtend in het speellokaal. Graag gewoon gymkleren en schoenen mee naar school. In groep 2 heeft uw kind een code voor het thuisgebruik van Ambrasoft gekregen. Wanneer de code niet goed werkt, dan horen we dat graag.

Wij hebben zin in het voorleesontbijt op 11 november!  Heeft u tijd en zin om een groepje kinderen die ochtend voor te lezen, zet deze datum dan alvast in uw agenda! Binnenkort volgt nog een oproep met een opgavenstrook. We wensen ieder alvast een fijne herfstvakantie toe.

11-09-15

Kern 1 is afgerond en we hebben nu de volgende letters geleerd; i-m-r-v-s-aa-p-e met behulp van de woorden; ik-maan-roos-vis-sok-aan-pen-en. De kinderen ontdekken tot hun grote vreugde dat ze nu al heel veel woorden kunnen lezen! Alle kinderen worden getoetst om te kijken hoeveel woorden ze kunnen lezen in 1 minuut. Daarna kijken we voor wie het goed is, om thuis extra te oefenen met het lezen. Deze kinderen krijgen dan de woorden mee van de volgende Kern, zodat die ook elke dag thuis kunnen worden gelezen. Ook de cijfers 0 t/m 10 hebben we al leren schrijven.

Na al dat harde werken tekenen en knutselen we op maandagmiddag. En ook het zwemmen is  opgestart. Iedereen zit nu in de juiste niveaugroep . Donderdag zijn we op de foto gekomen voor het dossier van elk kind. U kunt dan op de site van De Welle de vorderingen volgen van uw kind.

Afgelopen maandag kregen de kinderen en les Streetwise in de gymzaal. Ze leerden o.a. belang van het gebruik van de veiligheids-gordel en hoe steek je veilig over. Ook mochten ze een echte noodstop maken in een auto, waarbij de pop Jantien liet zien waar die gordel nou zo goed voor is. Foto’s volgen op de site.

Streetwise
Dit alles is georganiseerd door onze oude en nieuwe verkeersouder: Meine Kars en Job Hultink. Meine,. Bedankt voor al je inzet!

 

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?