Heeft u een vraag?

2015-2016 | Groep 5

2015-2016

Meester Haaye en meester Peter Annema staan voor deze groep.

Nieuws

Regelmatig vindt u hieronder het laatste nieuws uit de groep.

17-06-16

Groep 5 tot en met 8 speciaal
Tijdens het maken van deze Bolderberichten is er iets speciaals aan de hand in de groepen 5 tot en met 8…. De leerkrachten moesten het lokaal uit en per groep werd er door 3 of 4 tweedejaarsstudenten les gegeven onder het toeziend oog van Age Wesselius (docent aan de Pabo en tevens MR-lid van de Bolder). We zijn benieuwd naar de ervaringen van de kinderen! Een impressie vindt u binnenkort op de website

Cito
De leerlingen uit groep 5 hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan de Cito toetsen van Rekenen-Wiskunde en Spelling. Ook de DMT en AVI toetsen van lezen werden afgenomen. De resultaten komen in het rapport te staan dat op vrijdag 24 juni wordt mee gegeven.

Sportief
Aan een zeer geslaagde Avondvierdaagse deden bijna 20 leerlingen uit onze groep mee! Alle deelnemers hebben de “eindstreep” gehaald. Een prima prestatie. Ook waren veel leerlingen uit groep vijf actief bij het atletiektoernooi en de survivalrun. Bij het veldkorfbaltoernooi behaalde het team uit de groepen 5 en 6 zelfs een derde prijs.!

Muzikaal
Momenteel geeft meester Rodney muziekles in onze groep. Naast het aanleren van noten en het noteren er van, zingen de kinderen ook bekende liedjes van o.a. Claudia de Breij en Marco Borsato.

19-05-16

Koningsspelen
Voor de meivakantie hebben de kinderen met de Koningsspelen zich ´s ochtends  prima vermaakt met spelletjes en ´s middags met o.a. een zeepglijbaan. Het was een zonnige en sportieve dag.

Taal en rekenen
Met taal schenken we  vooral aandacht aan interpunctie, synoniemen en tegenstellingen. Met rekenen komen de oppervlakte en de omtrek en het delen met rest aan bod.   

Schoolreisje
We hebben een geweldige dag gehad in Wildlands! De foto's vindt u hier.

05-04-16

Open dag
De leerlingen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het project voor de Open dag en avond. Ze hebben o.a. een “spijkerschip met draadjes” gemaakt. Ook hebben we aandacht besteed aan oude luchtfoto ’s van Drachten en leden van Smelne’s Erfskip hebben monumenten in Smallingerland op een touchscreen laten zien en besproken. Naast bedrijven en beroepen kwamen ook beroemde mensen, zoals Peije Rasp, in de leerstof aan bod.

Rekenen
Met rekenen zijn we met geldsommen (erg praktische opdrachten) aan het oefenen.

Meester Floris
Meester Floris nam op vrijdag 1 april (nee, het is geen grap) afscheid van onze school, zijn stageperiode zit er dan al weer op. Meester Floris heel erg bedankt voor jouw inzet en succes met de studie!

26-02-16

De kinderen uit groep 5 zijn met rekenen o.a. aan het oefenen met de deeltafels (ook al met rest) en de tijd (vooral de digitale tijd). Bij spelling wordt vooral aandacht besteed aan de
open en gesloten lettergrepen. Meester Floris helpt de leerlingen bij verschillende vakken en leert nieuwe liedjes aan. Na de voorjaarsvakantie gaan we met het project voor de open dag, op 23 maart, aan de slag. Onze groep richt zich op de verbinding met het verleden, bijvoorbeeld wat betekenen de straatnamen, welke beroepen en bedrijven waren er vroeger (en nu nog) in Drachten.

Schoolreis
Op dinsdag 17 mei gaan de leerlingen uit de groepen 4 en 5 met de bus en enkele auto ’s naar de  nieuwe dierentuin Wildlands in Emmen. Voor de begeleiding en de verdere gang van zaken ontvangen de desbetreffende ouders van te voren nog bericht.

29-01-16

Toetsen
De leerlingen uit groep 5 hebben de laatste weken erg hard gewerkt. Fijn dat ze zo hun best hebben gedaan!

Stagiair
Vanaf dinsdag 26 januari loopt Floris de Hoop stage in onze groep. Hij is tweedejaars onderwijsassistent muziek en hij zal de komende periode (ongeveer tot de meivakantie) o.a. muzieklessen geven.  

Uur cultuur
Dinsdagmiddag 2 februari gaan we op de fiets naar de muziekvoorstelling De Gebroeders Kist van Percossa in schouwburg de Lawei.

 

18-12-15

Sprookje
De leerlingen uit groep 5 hebben genoten van het sprookje “De Prins en de Bedelaar” in de Lawei. Het was een bijzondere ervaring voor deze groep. De begeleidende fietsouders en fietsgrootouders willen we op deze plaats nog bedanken voor hun inzet.

Sinterklaas
Vrijdag 4 december hebben we elkaar surprises met gedichten gegeven. Aan de surprises was veel werk besteed en ook de gedichten waren origineel. Op de site kunt u enkele foto ’s bekijken.

Kerst
In de weken voor kerst hebben we o.a. een gezellig verlicht huisje en een stalletje in een glazen pot gemaakt.

We wensen iedereen gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig 2016!

20-11-15

Fietscontrole
De fietsen van de leerlingen uit groep 5 zijn vrijdag 6 november op een aantal veiligheidseisen gecontroleerd. Bijna alle fietsen werden goed gekeurd. Woensdag 11 november was er een voorleesontbijt op school. Het was een leuk en leerzaam begin van de ochtend.

Sinterklaas
Vorige week  hebben we lootjes getrokken voor de Sinterklaassurprise, een spannend moment. Op vrijdagmiddag 27 november gaan we in schouwburg de Lawei naar het sprookje “De Prins en de Bedelaar” bekijken. We verheugen ons er op!

16-10-15

In deze laatste dagen voor de herfstvakantie hebben de leerlingen een aantal toetsen gemaakt. Een rekentoets, een spellingtoets en een taaltoets van blok 2. De afgelopen weken hebben de kinderen met handvaardigheid o.a. een leuke vlinder gemaakt en met hout mooie werkstukken in elkaar “getimmerd”. Juf Saskia heeft op enkele vrijdagen gedifferentieerde (spel/toestel) gymnastiek-lessen gegeven. Ook bij de muzieklessen, gegeven door de studenten Denice en Ilse, deden de leerlingen enthousiast mee.

Op dinsdag is sinds kort Sipke Buma (PABO klas 1) in onze groep.

11-09-15

De vierentwintig leerlingen uit groep 5 zijn dit schooljaar met veel enthousiasme gestart. Het eerste dictee van blok 1 hebben ze al weer gehad en goed gemaakt. Met rekenen zijn we met tafels aan het herhalen en leren  de tafel van 7. Ook het klok kijken komt elke dag aan de orde. Deze week was, in het kader van Streetwise, het zelf mogen remmen in een auto is toch wel heel spannend…. Het was een leerzame ochtend.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?