Heeft u een vraag?

2016-2017 | Groep 5 A/B

2016-2017

Dit schooljaar zijn er twee groepen 5 gevormd.

Groep 5a

Juf Rianne en juf Susan staan voor deze groep.

Groep 5b

Meester Haaye en meester Peter Annema staan voor deze groep.

Nieuws

Regelmatig vindt u hieronder het laatste nieuws uit de groep.

21-07-17

 • Op het eind van dit schooljaar kijken we eerst terug op een mooi afscheid van meester Frits. De kinderen hebben zelf een toneelstukje bedacht en hun eigen rol daarin uitgekozen. Ook al waren ze erg zenuwachtig in die grote Lawei, ze speelden allemaal hun rol grandioos. Complimenten! Wat was het spannend om te doen, maar wat zag het er super uit. Wat u niet wist is dat de kinderen al op het podium kropen terwijl juf Janneke als schoonmaakster nog op het podium stond. Dat zag er zo uit: 

 • In deze laatste week hebben we o.a. bij gym “apenkooi“ gedaan. Bij enkele vakken herhalen we de belangrijkste leerstof. 
 • Op deze plaats willen we alle ouders die ons dit jaar hebben geholpen met o.a. lezen, vervoer, shirts wassen, spelletjes begeleiden etc. etc. bedanken voor hun geweldige inzet. We wensen tot slot iedereen een veilige reis en een prettige vakantie. 
 • Het schooljaar is dan toch echt ten einde. Wat hebben we een fijn jaar met elkaar gehad! We hebben veel geleerd, maar gelukkig ook veel samen gelachen en zijn alle kinderen echt toe aan gr. 6.
 • Bedankt voor alle mooie cadeaus die we hebben mogen ontvangen!
 • Voor nu wensen wij alle kinderen en ouders een hele fijne vakantie toe en hopen wij iedereen in goede gezondheid weer te zien na de zomervakantie.

28-06-17

 • De kinderen zijn de afgelopen weken bezig geweest met hun dierenproject. Alle kinderen hebben een werkstuk gemaakt over een zelfgekozen dier. Ze hebben geleerd hoe ze informatie uit een boek kunnen halen, en welke informatie ze kunnen halen vanuit het internet. Ook hebben de kinderen geleerd om plaatjes via internet te kopiëren en te plakken in een Word document. Zodra de kinderen alle informatie hadden gevonden ( een 12 punten lijst met o.a. kenmerken, leefgebied, verdediging etc.) en op hadden geschreven mochten ze het daarna in het net op schrijven in hun werkstukboekje.
 • De kinderen hebben zeer enthousiast gewerkt aan hun werkstuk en hebben allemaal een zeer knap resultaat behaald.
 • Dinsdag 20 juni was Juf Petra hier voor het laatst. Wij bedanken juf Petra voor haar enorme inzet. We hebben juf Petra een mooi versierde Aju-paraplu gegeven. Ze heeft ons nog een les gegeven over de verschillende fasen (vast, vloeibaar en gas) waarin water zich kan bevinden.

 • De leerlingen hebben de afgelopen weken veel (Cito) toetsen gemaakt. Toetsen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen (AVI en DMT) stonden op het programma. 
 • Ook hebben we geoefend voor de afscheidsavond van meester Frits in de Lawei. In gymzaal “de Waring” genieten we van de vele mogelijkheden van de techniek. Speelvelden die zo kunnen veranderen…..allerlei soorten ballen…. klimwanden….etc. etc. 

19-05-17

 • De kinderen uit groep 5 hebben een heel leuk schoolreisje gehad. Op dinsdag 18 april zijn we in attractiepark Slagharen geweest. Het was niet heel druk, zodat we niet lang in de rij hoefden te staan. Voor ieder was er wel iets “wilds”. Ook op deze plaats  bedanken we alle begeleidende ouders voor hun inzet.
 • De Koningsspelen op vrijdag 21 april waren ook erg geslaagd; iedereen zette zich voor de volle honderd procent in.
 • Een gedicht schrijven, met als onderwerp taal, leverde hele mooie creaties op. Complimenten voor de fantasierijke gedichten! 
 • De kinderen van groep 5a zijn begonnen met het dierenproject. De kinderen maken een werkstuk over een zelf uitgekozen gekozen dier.

07-04-17

 • Op woensdag 22 maart hebben we de open grote rekendag gehad met het thema ‘meten, bewegen en construeren’. De kinderen hebben hele leuke dingen gedaan. Zo heeft groep 5a met rietjes een huis gemaakt en een plattegrond van een huis getekend waar ze rekening moesten houden met de schaal zoals de meeste ouders hebben gezien op de drukbezochte kijkavond. Groep 5b heeft aandacht besteed aan het schatten en meten van verschillende voorwerpen. Centraal stond daarbij de decimeter. Ook het construeren van een “fantasiemachine” van Lego stond op het programma. De leerlingen zijn erg creatief in het bouwen, maar ook in het bedenken van functiemogelijkheden van zo’n apparaat. 
 • Op maandag 27 maart zijn er mensen van Tryater langs geweest met een hele leuke voorstelling. Het ging over 2 koks die ontslagen waren bij de koning en in de voorstelling werd duidelijk gemaakt waarom ze ontslagen waren. Er zaten heel veel grapjes in en de kinderen hebben smakelijk gelachen.

 • Op maandagochtend 27 maart kregen we les van een tennisleraar van DLTC. Allerlei behendigheidsspelletjes hebben de kinderen geoefend. Het was een leerzame les.

10-03-17

Groep 5a

 • We zoeken voor de woensdag- en donderdagochtend nog leesouders. Wie vindt het leuk om met ons te lezen? Geef je op bij de leerkracht.
 • Op vrijdag 17 februari zijn we met de beide groepen 5 naar de Lawei geweest en hebben we een voorstelling gezien van “Mama Gazoline”. Afgelopen donderdag hebben we een evaluatie les gehad.

 • Juf Petra is bij ons in de groep begonnen en blijft tot het einde van het schooljaar.
 • Op 18 april gaan we met de kinderen naar Slagharen. Hier hebben we erg veel zin in, u hoort binnenkort wie er met ons mee kan als begeleider.

 Groep 5b

 • De leerlingen uit groep 5b hebben op vrijdagmiddag 17 februari alsnog de voorstelling Mama Gazoline  in schouwburg de Lawei gezien. Het was een voorstelling waarbij de kinderen veel konden lachen en zo nu en dan onverwacht enkele “Fryske sinnen” konden beluisteren. 
 • Ook op deze plaats willen we de ouders die hebben gereden bedanken voor hun snelle bereidwilligheid. 
 • We kijken ook vooruit, want we verheugen ons op het schoolreisje naar Slagharen op dinsdag 18 april, direct na de Paasdagen. Busbedrijf Hielkema uit Heerenveen brengt en haalt ons. In het park gaan we spelen, maar doen we ook een ontdek- en leerspeurtocht.
 • Volgende week beginnen we met lessen die in het kader staan van het thema Meten, Bewegen en Construeren voor de Open dag op woensdag 22 maart. Tot slot zijn we erg nieuwsgierig naar hoe de nieuwe supermoderne gymnastiekzaal er uit zal zien. In april mogen we daar in gymmen.

03-02-17

Groep 5a

 • De CITO toetsen zijn weer achter de rug, iedereen heeft heel erg goed zijn best gedaan. Op 10 februari kunt u de resultaten zien in de rapporten. 
 • De pake van Sofie heeft de kinderen op woensdag 25 januari voorgelezen uit het boek ‘Dummie de Mummie’, terwijl ze genoten van een broodje en wat drinken. 
 • Maandag 6 februari bezoeken wij de voorstelling “Mama Gazoline”. De klas heeft al twee keer voorbereidende lessen gekregen passend bij deze voorstelling. De kinderen moesten onder andere van verschillende voorwerpen een beroep uitbeelden, dit ging heel erg leuk.

 Groep 5b

 • De leerlingen uit groep 5b hebben de afgelopen weken hard gewerkt. Ze moesten niet alleen Cito-toetsen maken, maar ook nog enkele toetsen uit de methode. Complimenten voor hun inzet. 
 • Deze week waren er helaas veel zieken in de groep. We wensen iedereen van harte beterschap. 
 • Juf Ilse sluit op dinsdag 14 februari haar stage bij ons op school af. We wensen haar veel succes met haar studie. 
 • Maandagochtend 6 februari gaan we naar de voorstelling Mama Gazoline van Tryater in de schouwburg de Lawei. We weten, door enkele gastlessen bij ons op school, waar het  over gaat………….

23-12-16

Groep 5a

 • Maandag 5 december kwam Sinterklaas in de klas. De hele ochtend hebben we ons bezig gehouden met het uitpakken van de surprises en het voorlezen van de gedichten. We zijn trots op wat de kinderen allemaal gemaakt hebben. Met rekenen zijn we nu in blok 4. De kinderen leren in dit blok het aflezen van een kalender, ook leren de kinderen dat sommen als 3x9 en 3x90 veel met elkaar te maken hebben.
 • De kinderen maken ook kennis met het aflezen van een staafdiagram. Kortom, ze leren weer een heleboel. In het vorige blok zijn we ook weer druk bezig geweest met klokkijken, blijf dit vooral oefenen.
 • Met de Kanjertraining hebben wij geoefend hoe je jezelf voorstelt.  Het is belangrijk om rechtop te staan, de ander aan te kijken en duidelijk te spreken. Ook hebben we mooie tekeningen gemaakt over het onderwerp ‘anders zijn’. De kinderen tekenden wat hen speciaal maakt. Bijvoorbeeld, ik kom uit een ander land, daarom ben ik anders. Of ik heb een bril en daarom ben ik anders. Hiermee wilden we laten zien dat iedereen anders, dus uniek is. Regelmatig vragen we aan de kinderen aan het eind van de dag, ‘wat voor aardigs heb jij gedaan vandaag?’. We krijgen mooie voorbeelden en proberen kinderen bewust te maken wat voor aardige dingen je kan doen voor een ander.

Groep 5b

 • De leerlingen uit groep 5b werken met rekenen in blok 4. In de lessen komen o.a. aan de orde het aflezen van een staafdiagram en een kalender. Ook aan het terug berekenen van een hoeveelheid geld wordt uitvoerig aandacht besteed. 
 • Met spelling komen de weetwoorden met een s en een z en de woorden op ven (duiven bijv.) en zen (hazen bijv.) aan de orde. 
 • Bij taal kwamen het brailleschrift en het vingeralfabet in de lessen naar voren. Het schrijven van een email en een brief gaan we binnenkort oefenen. 
 • Bij meester Jan Cees hebben we bij handvaardigheid van papier leuke werkstukjes gemaakt (o.a. kerstboompjes). Juf Ilse heeft enkele inspirerende Engelse lessen gegeven. 
 • Het Sinterklaasfeest was erg geslaagd, de kinderen hadden prachtige surprises en originele gedichten gemaakt. 
 • Iedereen een gezond en gelukkig 2017!

 

19-11-16

Kanjertraining
In de groepen 5 werken we uit het kanjerboek “Max en de Zwerver”. In dit boek komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: “Zeg eens iets aardigs, Vriendschap, Kritiek geven en ontvangen en Nee durven zeggen.” In de les “Nee durven zeggen” oefenen de kinderen in het omgaan met irritaties/conflicten. Bijvoorbeeld als een klasgenoot een potlood zonder vragen gaat gebruiken van jou of je zomaar opzij duwt. Hoe kun je dan het beste reageren? Dit spelen we uit in de groep. De kinderen leren dan de verschillende petten te herkennen en leren dan de witte pet te gebruiken. De leerlingen reageren enthousiast en weten precies te benoemen wat iedere kleur pet inhoudt. We werken dus regelmatig aan de sociaal-emotionele vorming van de kinderen in de groep.

Groep 5a

 • Dinsdag 15 november hebben we bezoek gehad van professionele acteurs vanuit de Lawei. De kinderen hebben uitleg gekregen over poppenspel en mochten met sokpoppen zelf toneelspelen. Maandag 21 november zien we deze acteurs terug in de Lawei en kijken wij naar hun voorstelling.

 • Donderdagmiddag 24 november gaan we met de kinderen op de fiets naar het sinterklaassprookje, ook dit is in de Lawei. Hiervoor zoeken we nog enkele begeleiders, voor de heen en de terugreis. Het is helaas niet mogelijk om als begeleider de voorstelling te zien.
 • Tafels: Met rekenen zijn we hard aan het oefenen met de tafels. In groep 5 komen alle tafels van 1 t/m 10 aan bod. Blijf deze vooral goed oefenen!
 • Maandag hebben we lootjes getrokken. Alle kinderen kopen een cadeautje ter waarde van 5 euro. Ook maken de kinderen een surprise en een gedichtje voor elkaar. Vrijdag(middag) 2 december mogen de surprises al mee naar school. Op 5 december maken we er een gezellige dag van.

Groep 5b

Meester Haaye 40 jaar in het onderwijs
Maandag 14 november was het feest bij meester Haaye in de klas. Hij was op die dag veertig jaar in het onderwijs werkzaam, waarvan ruim 30 jaar op De Bolder. Een hele prestatie! Reden voor een bloemetje en slingers in de klas.

 • De leerlingen hebben de afgelopen weken o.a. rekentoetsen en spellingtoetsen gemaakt. De toetsen werden in het algemeen goed gemaakt, alleen de tempotoets van de tafels kon nog beter. 
 • Op vrijdag 11 november werden de fietsen gecontroleerd op o.a. de verlichting. De meeste fietsen werden goedgekeurd.
 • Dinsdag jl. hebben de kinderen een voorbereidende les van  de voorstelling De Grieken van Duda Paiva  gekregen. Erg inspirerend.
 • We gaan maandagochtend 21 november naar De Lawei om deze voorstelling te bekijken. Ook gaan we in die week, te weten donderdag 24 november, naar het sprookje.
 • Tot slot: op de site staan hier enkele “beelden” van deze groep.

14-10-16

Groep 5a

Wij hebben genoten tijdens de opening van de Kinderboekenweek. Een aantal opa’s en oma’s hadden allemaal spullen mee die te maken had met vroeger en hebben hier over verteld, de kinderen waren erg enthousiast. Daarna hebben we oud Hollandse spelletjes gedaan, onder andere, ganzenbord, sjoelen, mikado en mens erger je niet.  Via deze weg willen we de opa’s en oma’s bedanken en de ouders die spelletjes hebben meegenomen.

De kinderen zijn de hele week bezig geweest met het maken van hun eigen stamboom, zelfportret maken (hoe zie je er uit als je 70 jaar ouder bent), het maken van een prachtig gedicht  voor opa en/of oma en het maken van een eigen ganzenbordspel. 

Afgelopen maandag hebben de kinderen in het gymlokaal een judo clinic gehad. We mochten echte judojasjes aan en hebben geleerd om elkaar voorzichtig omver te duwen en elkaar in de houdgreep te nemen.

Groep 5b

De leerlingen uit groep 5b hebben de afgelopen week met veel plezier aan het Kinderboekenweekproject gewerkt. Ze hebben geboeid geluisterd naar de opa van Jorik en de oppas van Koen, die o.a. over hoe het vroeger op school was, vertelden. Verder hebben de kinderen een familiestamboom met leuke foto´s gemaakt.  We hebben kennis gemaakt met oude spelletjes en de spelregels bij dammen besproken.  Met gymnastiek kregen de leerlingen deze week les in judo. Het was een leerzame les.

23-09-16

Groep 5a

 • We zijn inmiddels al weer 4 weken op school en al weer helemaal gewend.
 • Nu gaan we met de geschiedenis echt terug in het verleden en leren we zelfs Engels. Met rekenen oefenen we de tafel van 6 en 7 en hebben we zelfs al even met deelsommen geoefend.
 • Het klokkijken blijft erg moeilijk, maar we oefenen gewoon door!
 • Vrijdag 16 september is juf Rianne getrouwd. Het was heel fijn om door alle kinderen op school te worden ontvangen. Wij hebben genoten van het prachtige ABC en de mooie cadeaus, dank je wel!

Groep 5b

 • De leerlingen uit groep 5b hebben de afgelopen weken hard gewerkt. Het was eerst weer even wennen op school en vooral met het hete weer was dat extra zwaar.
 • We zijn o.a. met Engels gestart en ook proberen we dit schooljaar een nieuwe methode voor aardrijkskunde uit.
 • Op donderdag is stagiaire Ilse van der Veen in onze groep en geeft dan enkele lessen.
 • Met rekenen zijn we o.a. met de tafel van 7 aan het inoefenen en ook met klok kijken (digitaal) zijn we begonnen.
 • Het eerste controledictee van spelling hebben we al (goed) gemaakt.
 • En tot slot het spannende boek “Daantje de wereldkampioen” van de schrijver Roald Dahl is de komende periode ons voorleesboek.
 

Nieuws

 • Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt
  15 mei 2018

  Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt

  Op dinsdag 15 mei 2018 hebben de leerlingen van de groepen 3/4 en 4 van OBS De Bolder in Drachten hun eigen openluchtspel in de Papegaaienbuurt van Drachten gespeeld. De leerlingen waren…

  Meer >
 • Koningsspelen 2018
  25 april 2018

  Koningsspelen 2018

  Op vrijdag 20 april 2018 waren de jaarlijkse Koningsspelen.We hebben gedanst op het plein, gezamenlijk ontbeten en daarna allemaal spelletjes gedaan.

  Meer >
 • Nieuws uit de groepen
  17 april 2018

  Nieuws uit de groepen

  Er is weer leuk nieuws uit de groepen te melden! Nu de Bolderberichten niet meer verschijnen wordt het groepennieuws met regelmaat op de website bijgewerkt.

  Meer >

Heeft u een vraag?

 

Nieuws

 • Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt
  15 mei 2018

  Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt

  Op dinsdag 15 mei 2018 hebben de leerlingen van de groepen 3/4 en 4 van OBS De Bolder in Drachten hun eigen openluchtspel in de Papegaaienbuurt van Drachten gespeeld. De leerlingen waren…

  Meer >
 • Koningsspelen 2018
  25 april 2018

  Koningsspelen 2018

  Op vrijdag 20 april 2018 waren de jaarlijkse Koningsspelen.We hebben gedanst op het plein, gezamenlijk ontbeten en daarna allemaal spelletjes gedaan.

  Meer >
 • Nieuws uit de groepen
  17 april 2018

  Nieuws uit de groepen

  Er is weer leuk nieuws uit de groepen te melden! Nu de Bolderberichten niet meer verschijnen wordt het groepennieuws met regelmaat op de website bijgewerkt.

  Meer >

Heeft u een vraag?

 

Nieuws

 • Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt
  15 mei 2018

  Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt

  Op dinsdag 15 mei 2018 hebben de leerlingen van de groepen 3/4 en 4 van OBS De Bolder in Drachten hun eigen openluchtspel in de Papegaaienbuurt van Drachten gespeeld. De leerlingen waren…

  Meer >
 • Koningsspelen 2018
  25 april 2018

  Koningsspelen 2018

  Op vrijdag 20 april 2018 waren de jaarlijkse Koningsspelen.We hebben gedanst op het plein, gezamenlijk ontbeten en daarna allemaal spelletjes gedaan.

  Meer >
 • Nieuws uit de groepen
  17 april 2018

  Nieuws uit de groepen

  Er is weer leuk nieuws uit de groepen te melden! Nu de Bolderberichten niet meer verschijnen wordt het groepennieuws met regelmaat op de website bijgewerkt.

  Meer >