Heeft u een vraag?

De Groepen

De groepsindeling op OBS De Bolder vindt op de volgende manier plaats:

 • Wij plaatsen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep. Binnen de groepen wordt gedifferentieerd. Dat betekent dat er aandacht is voor zowel de betere leerling als de leerling die meer zorg behoeft. 
 • De basisgroepering is groep 1-2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De kleutergroepen zijn altijd combinatiegroepen. In het schooljaar 2019-2020 zijn de leerlingen verdeeld over 13 groepen.
 • Groep 1 en 2 worden altijd gemengd: kleuters van verschillende leeftijden zitten in één groep. Hiervoor hebben we gekozen, omdat zij veel van elkaar kunnen leren, met name op het gebied van taal, voorbereidend rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook bewaken we zo een evenredige verdeling van de groepen. De leerkrachten van de kleutergroepen bepalen in welke groep de vierjarige geplaatst wordt. Hierbij kijken zij onder andere naar het aantal kinderen per groep en de verdeling jongens-meisjes.
 • In hun groep worden de leerlingen zo goed mogelijk begeleid op hun eigen niveau. Hiervoor gebruiken we het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie-model en het zelfstandig werken aan taken. Het komt voor dat leerlingen bij bepaalde vakken meedoen met een andere groep. Of dat kan, hangt af van de leeftijd en van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling.
   
 • Voor de toedeling van de groepen aan de leerkrachten geldt het principe dat we per groep maximaal twee verschillende leerkrachten inzetten. Slechts bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken.
   
 • De MR wordt ieder jaar in kennis gesteld van de formatieve mogelijkheden voor het komende schooljaar en dient met de groepenindeling in te stemmen.
 • Actueel nieuws uit de groepen wordt met de ouders gecommuniceerd via ons ouderportaal.
 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?