Heeft u een vraag?

Gymnastiek

In groep 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs twee keer per week op het lesrooster. Daarvoor maken we gebruik van het speellokaal. Daarnaast vindt spel plaats op het schoolplein.

De kleuterjuffen zijn door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie gecertificeerd om de Nijntje-beweeglessen te geven. Dit betekent dat onze kleuters twee keer per week een hoogwaardige gymles krijgen, waarin alle beweegvaardigheden aan bod komen. Het schooljaar wordt afgesloten met een nijntje-beweegfeest, waar de kinderen aan hun ouders kunnen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd. Ook krijgen de kinderen dan hun diploma.

De motoriek van de kinderen is enorm verbeterd door deze lessen. De kinderen hebben plezier in bewegen en durven nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een goede motoriek en voldoende beweging zijn niet alleen goed voor de lichamelijke ontwikkeling, het stimuleert ook de werking van de hersenen. Dat is dubbel profiteren dus!

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in het digitale iSpace gymlokaal in De Waring naast de school. Klik hier voor een nieuwsbericht over deze lessen. In totaal krijgen de groepen 3 tot en met 8 twee bewegingslessen per week, waarvan één les door een vakleerkracht gymnastiek wordt gegeven. In de groepen 3 en 4 krijgen de kinderen een deel van het schooljaar maar één keer per week gymles, omdat zij ook zwemles hebben.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?