Heeft u een vraag?

Honden laten kinderen lezen

Geplaatst op 29 februari 2020

Pilot op OBS De Bolder

Juf Anke is onze onderwijsassistente en heeft een hond die de opleiding heeft gevolgd tot therapiehond. Ze vroeg ons of we op De Bolder openstaan voor een pilot om haar hond binnen De Bolder in te zetten. Na intern overleg zien we mogelijkheden om binnen De Bolder een pilot te starten om te kijken of en hoe de therapiehond een rol kan spelen binnen onze school. Hiervoor zijn twee groepen uitgezocht te weten groep 1/2B en groep 3A. Beide groepen zullen enkele momenten in de week kennismaken met “Bumper” en wordt hij o.a. ingezet als “leeshond.” De pilot start op woensdag 26 februari. Voor de meivakantie wordt de pilot geëvalueerd en wordt er gekeken of en hoe we verder gaan met de inzet van de hond. 

We begrijpen dat er mogelijk leerlingen in genoemde groepen zitten die bang of allergisch zijn voor honden. Wilt u dit dan aan de groepsleerkracht(en) doorgeven? Alvast bedankt.

Achtergrondinformatie "Bumper"

De afgelopen maanden heb ik met Bumper een opleiding gevolgd en is ze nu een therapiehond. Na de voorjaarvakantie mag ik de opleiding in praktijk brengen in een pilot op De Bolder. 

Binnen het basisonderwijs zijn meerdere scholen al een tijdje bezig met een leeshond. Kinderen gaan rustig met de hond zitten en kunnen het een kwartier lang volhouden om de hond voor te lezen. Honden doen kinderen lezen. Goed en vooral graag lezen is van groot belang. Hoe meer je leest, hoe beter je er in wordt. Met het lezen met Bumper staat vooral het leesplezier voorop. Een hond oordeelt niet.

Niet iedereen kan of wil met een hond lezen. Dat hoeft ook niet. We houden uiteraard rekening met leerlingen die bang zijn voor honden. Daarnaast heeft Bumper een hypo-allergene vacht. Dat betekent dat ze niet verhaart. Bovendien gaat ze elke 3 maanden naar de trimsalon en wordt haar vacht daar gereinigd. Hierdoor is de kans op allergische reacties klein.

« Terug naar nieuwsoverzicht
 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?