0512-52 11 00
Informatie en communicatie

Informatie en communicatie

korte lijntjes

Communicatie tussen ouders/verzorgers en de groepsleerkracht vinden wij van groot belang. Voor de ontwikkeling van uw kind is het namelijk belangrijk dat we van elkaar weten wat er speelt en waar we op school mee bezig zijn.

Één keer per week ontvangt u Bolderberichten met informatie van de directie en daarnaast ontvangt u regelmatig berichten van de groepsleerkracht zodat u goed op de hoogte blijft van het reilen en zeilen bij ons op school.

Informatie en communicatie

Parro

Voor het veilig communiceren met ouders/verzorgers maken wij gebruik van de app Parro. Binnen dit ouderportaal verspreiden we informatie en foto's vanuit de directie en de groep en kunnen ouders/verzorgers zich inschrijven voor contactmomenten.

Via de chatfunctie is de betreffende leerkracht bereikbaar in geval van vragen.

Verder is de schoolagenda van het lopende schooljaar beschikbaar met de mogelijkheid om deze te koppelen aan je eigen digitale agenda.

WAT OUDERS/VERZORGERS ZEGGEN OVER ONZE COMMUNICATIE

Communicatie gaat via Parro, een digitaal hulpmiddel wat erg goed werkt. Leerkrachten zijn goed bereikbaar en altijd is er een mogelijkheid voor een individueel gesprek. Verder komt er veel informatie via de Bolderberichten; een wekelijkse nieuwsbrief.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 7

Er is goed contact met de leerkrachten. Ze zijn goed bereikbaar. Vaak voor of na de lessen kan je ze benaderen voor een kort gesprekje. Daarnaast zijn ze via een app bereikbaar en vinden er normaliter periodieke overleggen tussen leerkracht en ouder plaats.

Ouder/verzorger van leerlingen in groep 3 en 5