Heeft u een vraag?

Kanjertraining

Gedragscoördinatoren

Op onze school werken we volgens de principes van de Kanjertraining. Wij vinden het belangrijk om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan. In een omgeving die positief gedrag stimuleert, waarin respect heerst en waarin je waardering en verantwoordelijkheid krijgt, gedraag je je als vanzelf positiever en maak je als leerling en leraar deel uit van een krachtig pedagogisch klimaat.

Door teambreed en doelbewust, door middel van de Kanjertraining, preventief in te zetten op gedragsverandering creëren we een veilig klimaat binnen onze school. Een klimaat waarin leerlingen succesvol samenwerken, begrip voor elkaar hebben, respectvol met elkaar communiceren, sociaal emotioneel weerbaarder worden, zelfinzicht en zelfvertrouwen krijgen. 

Juf Joy, Juf Mirjam en meester Patrick zijn de gedragscoördinatoren op onze school.

Aandachtsfunctionaris

De school heeft met betrekking tot het opstellen van het anti-pestbeleid en het behandelen en registreren van pestsituaties op de school een aandachtsfunctionaris aangewezen. Bij ons op school is dat juf Baukje. Zij zal jaarlijks een ronde langs de klassen om zijn/haar taak uit te leggen aan de leerlingen. De incidenten rond pesten worden kortgesloten met de directie en vermeld in de incidentenregistratie van de school. Op OBS De Bolder wordt deze functie gecombineerd met de functie van interne contactpersoon seksuele intimidatie en machtsmisbruik.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?