Heeft u een vraag?

Kanjertraining

Gedragscoördinatoren

Op onze school werken we volgens de principes van de Kanjertraining. Wij vinden het belangrijk om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan. In een omgeving die positief gedrag stimuleert, waarin respect heerst en waarin je waardering en verantwoordelijkheid krijgt, gedraag je je als vanzelf positiever en maak je als leerling en leraar deel uit van een krachtig pedagogisch klimaat. Door teambreed en doelbewust, d.m.v. de Kanjertraining, preventief in te zetten op gedragsverandering creëren we een veilig klimaat binnen onze school. Een klimaat waarin leerlingen succesvol samenwerken, begrip voor elkaar hebben, respectvol met elkaar communiceren, sociaal emotioneel weerbaarder worden, zelfinzicht en zelfvertrouwen krijgen. 

Op deze pagina houden de leerkrachten u gedurende het schooljaar op de hoogte van de verschillende activiteiten die zij met de kinderen op dit gebied in de klas ondernemen. We vinden het erg belangrijk vinden dat de principes van deze methode steeds meer en meer opgepikt worden door de kinderen.

Mirjam en Esther (gedragscoördinatoren OBS De Bolder)

Aandachtsfunctionaris

De school heeft met betrekking tot het opstellen van het anti-pestbeleid en het behandelen en registreren van pestsituaties op de school een aandachtsfunctionaris aangewezen. Bij ons op school is dat juf Baukje. Zij zal jaarlijks een ronde langs de klassen om zijn/haar taak uit te leggen aan de leerlingen. In week 7-2018 gaat ze hiervoor langs de groepen. De incidenten rond pesten worden kortgesloten met de directie en vermeld in de incidentenregistratie van de school. Op OBS De Bolder wordt deze functie gecombineerd met de functie van interne contactpersoon seksuele intimidatie en machtsmisbruik.

02-02-18

Vanaf volgende week woensdag starten juf Erica, meester Bennie, juf Susan en meester Patrick met de Kanjertraining. Dit zijn de laatste collega’s die de opleiding nog moeten volgen. 

22-12-17

Zilveren week na de kerstvakantie
De eerste week na de kerstvakantie wordt ook wel de zilveren week genoemd. Leerlingen en de leerkracht hebben afstand genomen van school en komen voor het eerst weer bij elkaar als groep. De groepsnormen zijn na de start van het schooljaar vastgesteld, maar wij vinden het belangrijk om dit na de kerstvakantie op te pakken en aan te scherpen. In de zilveren week werken we opnieuw aan een positief groeps –en schoolklimaat door aandacht te besteden aan groepsvormende activiteiten en eerder gemaakte afspraken.

24-11-17

Kanjertraining groep 3 
In groep 3 lezen we het Kanjerverhaal ‘Max en de vogel.’ De rode draad van ‘Max en de vogel’ is het verhaal van de zeearend. Hij wil er graag bij horen. Hij voelt zich alleen. Er is nergens een dergelijke vogel als hij. Hij probeert aansluiting te zoeken bij de mussen. Maar die wijzen hem keer op keer af. Hoe hij ook doet, wat hij ook probeert, hoe hij zich aanpast….geaccepteerd wordt hij niet.
Ook een jonge zeearend Thirza speelt een hoofdrol in de verhalen. Zij maakt van alles mee en leert ook veel. Het wordt moeilijk voor haar als ze naar een Kanjerschool gaat en er van alles mis gaat. Maar dit is niet haar bedoeling….

Het verhaal is nog niet uit. Thirza is al aan het groeien maar gaat nog niet naar school. In de klas oefenen we met de petten. Welke pet heb je op en kunnen we ook de witte pet er onder zetten? We spelen toneelstukjes waarin we de verschillende petten opzetten. Zo oefenen we hoe elke pet reageert en leren we hoe we kunnen reageren. We hebben ook geoefend met elkaar optillen. Een kind ligt op de grond en een aantal kinderen tillen samen het kind omhoog. Een oefening over vertrouwen. Dit vonden de kinderen erg leuk en gaan we zeker herhalen!

Kanjerlessen groepen 1/2
In de groepen 1/2 lezen we om de week een verhaal uit het boek van 'Max en het dorpje'. In het dorpje wonen 4 verschillende dieren. De konijnen met gele petten op: zij zijn eigenlijk overal bang voor. De pestvogels met zwarte petten op: zij zijn brutaal en gemeen. De apen met rode petten op: zij vinden alles wat de pestvogels doen prachtig en lachen iedereen uit. En de tijgers met witte petten op: zij zijn vriendelijk en helpen anderen. 

Er komen verschillende situaties voorbij waarin duidelijk wordt op welke manier je het beste kunt reageren (en hoe niet). Ook zijn er tussendoor verschillende oefeningen die de kinderen leren om bijvoorbeeld hun eigen keuze te maken, elkaar in de ogen te durven kijken, samen te werken e.d. Aan het eind van het boek zetten alle dieren een witte pet op en zijn het allemaal kanjers. Als er bepaalde situaties in de klas zijn kan het erg handig zijn om terug te grijpen op het verhaal. Kinderen herkennen al snel het gedrag dat bij een kleur pet hoort. We vragen hen dan ook om 'hun witte pet op te zetten', zodat we allemaal meedoen, het gezellig hebben en elkaar kunnen helpen.

20-10-17

Kanjertraining groep 6A
Na de vakantie zijn we gestart met de Gouden Weken. We hebben de Kanjerafspraken opnieuw besproken en deze hangen in de klas. Ook hebben we met samen de regels gemaakt. We kozen voor 2 verschillende soorten: afspraken over ons gedrag en over onze werkhouding. Dit laatste gaat ook over omgaan met materiaal en klaslokaal.

De komende tijd gaan we weer bezig met o.a. de petjes: waar staan ze precies ook al weer voor? Wat herken ik bij mezelf? Dat betekent rollenspellen en goede gesprekken, waarin we oefenen met onszelf te zijn en nieuwe dingen over onszelf en anderen te leren. 

Wat vooral uit de kinderen kwam was: respect hebben, maar niet alles goed vinden. En dat dat wel lastig kan zijn. Dus daar gaan we ook flink mee bezig, omdat we dit als groep erg belangrijk vinden.
 

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?