• OBS De Bolder
  OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
  OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
  OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
 • OBS De Bolder

Kanjertraining

Gedragscoördinatoren

Op onze school werken we volgens de principes van de Kanjertraining. Wij vinden het belangrijk om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan. In een omgeving die positief gedrag stimuleert, waarin respect heerst en waarin je waardering en verantwoordelijkheid krijgt, gedraag je je als vanzelf positiever en maak je als leerling en leraar deel uit van een krachtig pedagogisch klimaat. Door teambreed en doelbewust,
d.m.v. de Kanjertraining, preventief in te zetten op gedragsverandering creëren we een veilig klimaat binnen onze school. Een klimaat waarin leerlingen succesvol samenwerken, begrip voor elkaar hebben, respectvol met elkaar communiceren, sociaal emotioneel weerbaarder worden, zelfinzicht en zelfvertrouwen krijgen. In de Bolderberichten zullen de leerkrachten u dit schooljaar wederom op de hoogte houden van de verschillende activiteiten die zij met de kinderen op dit gebied in de klas ondernemen.

Mirjam en Esther (gedragscoördinatoren OBS De Bolder)

Zakelijke ouderavond 2015/2016

We kunnen terug zien op een geslaagde ouderavond. Na een kort zakelijk gedeelte gaf Gerard Weiden (bedenker, maker en trainer van de Kanjermethode) een uitleg over het principe van de methode die op De Bolder toegepast wordt. De leerkrachten hadden er al een tweedaagse training op zitten en nu was het de taak u over de Kanjertraining te informeren. Twee uur hebben de ouders en andere belangstellenden geboeid geluisterd naar de aanpak. Dit gaf veel stof tot nadenken en discussie.

Op deze website kunt u de trainer nog eens aan het werk zien. In de klassen zijn we inmiddels met de Kanjertraining begonnen. De kinderen zijn enthousiast en doen hun best om de witte pet op te zetten of op te houden. Knap hoor! Een eerste stap van de Kanjertraining is het elkaar groeten (o.a. aan het begin van de schooldag). Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet altijd. De leerkrachten staan elke ochtend bij de ingang van de klas om zo alle kinderen, een goede morgen te kunnen wensen. We leren de kinderen dat het belangrijk is om elkaar hierbij aan te kijken en als de leerkracht in gesprek is, heel even te wachten. We hopen u graag in onze school te mogen begroeten. Zo proberen we allemaal ’s ochtends een goede pet op te zetten.