Heeft u een vraag?

Luizencontrole

In de week na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Het is erg fijn dat er ouders zijn die deze taak op zich genomen hebben. Bij sommige kinderen werkt de behandeling niet altijd. Het is daarbij belangrijk dat er veel met een netenkam gekamd wordt. Meestal blijkt dit dan voldoende. De luizenwerkgroep is bezig het beleid van school hierop opnieuw te bekijken. De GGD geeft andere richtlijnen dan de school. Op dit moment zijn wij daarin strenger, omdat we willen dat er geen luizenprobleem bij meerdere kinderen op school ontstaat. We willen graag dat u zich aan het schoolbeleid houdt.

Op onderstaande sites vind je meer informatie over luizen en de bestrijding daarvan:

De coördinatie verloopt via Nienke Dongstra, lid van de oudervereniging.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?