Heeft u een vraag?

Medezeggenschapsraad (MR)

Interessante onderwerpen

Heeft u een mening over bijvoorbeeld schooltijden, klassenindeling en de manier waarop kinderen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen? Denkt en praat u dan met ons mee! We horen graag uw mening. We hebben zo’n 6 vergaderingen per jaar en de onderwerpen zijn vooral gericht op de kwaliteit van de school en het onderwijs. Wilt u graag eens meeluisteren tijdens een vergadering? Neemt u dan contact op met secretaris Haaye Gaastra via h.gaastra@opo-furore.nl.

NB We zijn niet direct betrokken bij activiteiten zoals het Sinterklaasfeest. Dit verzorgt de oudervereniging.

Algemeen en contactgegevens

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en teamleden, die  meedenkt, meepraat en meebeslist over de gang van zaken op school. De MR adviseert, zowel gevraagd als ongevraagd, de directie over onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs of de kwaliteit van de school. In een aantal gevallen gaat het ook om een instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij het formatiebeleid. Het jaarverslag van de MR vindt u hier.

Naast de MR op schoolniveau, is er ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waar alle scholen binnen OPO Furore vertegenwoordigd zijn. De GMR kan beschouwd worden als “bovenschoolse” MR.

Heeft u behoefte aan overleg met MR-leden, dan kunt u gerust contact met hen opnemen:

Voorzitter
Wopke Hettema (oudergeleding)

Secretaris
Haaye Gaastra (personeelsgeleding)
0512-518699
h.gaastra@opo-furore.nl

Oudergeleding
Laura Bosman
Elly Hogeveen
Erik Menkema

Personeelsgeleding
Rianne van Riezen
Joy Balk
Mirjam Flameling-Kasimier

Samen met de OV heeft de MR ook een folder uitgebracht:

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?