Nieuws

 • Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt
  15 mei 2018

  Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt

  Op dinsdag 15 mei 2018 hebben de leerlingen van de groepen 3/4 en 4 van OBS De Bolder in Drachten hun eigen openluchtspel in de Papegaaienbuurt van Drachten gespeeld. De leerlingen waren…

  Meer >
 • Koningsspelen 2018
  25 april 2018

  Koningsspelen 2018

  Op vrijdag 20 april 2018 waren de jaarlijkse Koningsspelen.We hebben gedanst op het plein, gezamenlijk ontbeten en daarna allemaal spelletjes gedaan.

  Meer >
 • Nieuws uit de groepen
  17 april 2018

  Nieuws uit de groepen

  Er is weer leuk nieuws uit de groepen te melden! Nu de Bolderberichten niet meer verschijnen wordt het groepennieuws met regelmaat op de website bijgewerkt.

  Meer >

2014-2015 | Groep 8

Ongeveer elke vier weken wordt hieronder het laatste nieuws vermeld uit groep 8.

02-07-2015

De musical zit erop en was een groot succes. Alle groepen zijn wezen kijken en voor de ouders/verzorgers en familieleden waren de donderdagavond en de vrijdagavond een ware happening. Het schoolkamp naar de Witterzomer in Witten (vlakbij Assen) zit er ook weer op. Het was een warme driedaagse, met temperaturen boven de 30 graden. Het zwembad op het vakantiepark was dus een uitkomst.

Bij deze wensen we de uitstromende kinderen een fijne vakantie toe en alvast heel veel succes op de volgende school. Voor ieder een hele fijne vakantie!

29-05-2015

Musical
Alle kaarten voor de optredens van groep 8 zijn besteld en we zijn qua optredens voor de ouders uitgekomen op twee avondvoorstellingen. Op donderdagavond 25 juni en vrijdagavond 26 juni om 20:00 uur. Inloop is tussen 19:30 en 19:45 uur.

Afscheidsmoment groep 8
Vrijdagmiddag 12 juni vertrekken de kinderen van groep 8 om 13:00 op de fiets naar Strandheem om te gaan paintballen. Deze infobrief hebben de leerlingen al mee gekregen.

Schoolkamp: “De Witter Zomer in Witte”
Op maandag t/m woensdag 29, 30 juni en 1 juli gaat groep 8 op schoolkamp. De begeleiders zijn Joyce Dijksterhuis, Pierre Keijzer, Dian Ensing en Peter Annema. Zij blijven ook overnachten en overdag komt meester Franky Koers. Komende week krijgen de leerlingen hun schoolkamp informatie mee naar huis.  Er wordt dan ook gevraagd om rijders die heen en terug kunnen rijden.

Bezoek aan de Galerij van de Lawei
Op dinsdagmiddag 19 mei had groep 8 een gastles over Roma en Sinti in de Tweede Wereldoorlog. Dit vond plaats in de Galerij van De Lawei en de leerlingen bezochten aansluitend een expositie. Een indrukwekkend verhaal, waar de leerlingen behoorlijk van onder de indruk waren.

01-05-2015

IEP-toets
Op donderdag 16 en vrijdag 17 april hebben de leerlingen uit groep 8 de eindtoets gemaakt. Dit betekende in de praktijk 2 onderdelen taal en 2 onderdelen rekenen van ieder 50 minuten. De leerlingen hebben deze toetsen vrij ontspannen kunnen maken en waren in de regel erg te spreken over de toetsen. De toets zag er aantrekkelijk uit en de eerste dag werd als makkelijk ervaren en de tweede dag een stukje lastiger. De uitslagen komen in de meivakantie binnen en na de vakantie krijgen de leerlingen dan ook de uitslagen mee naar huis. Dit zal voor de meeste leerlingen geen gevolgen hebben voor de uitstroom en de enkeling die mogelijk een heroverweging kan overwegen, zal een bericht ontvangen voor een eventueel gesprek over wat nu verstandig is te gaan doen. Valt de score lager uit dan het advies, dan heeft het voor de uitstroom geen gevolgen.

Cultuurmarkt
Op woensdag 13 mei van 19:00 tot 21:00 uur organiseert groep 8 de cultuurmarkt. De leerlingen hebben in 2 of 3-tallen een cultuur van buiten Europa bestudeerd en de opdrachten zullen worden gepresenteerd vanuit echte marktkraampjes. Een gezellige happening met muziek en heerlijke traditionele hapjes uit het land. Dit jaar wordt er geen entree gevraagd en kan iedereen gratis deelnemen aan de markt. Laagdrempelig voor iedereen en dus is iedereen, ook wanneer u geen kind in groep 8 heeft, van harte uitgenodigd op deze avond.

Musical
De leerlingen en ouders van groep 8 zijn al weken druk bezig met de voorbereidingen voor de eindejaarsmusical van groep 8. De schermen worden geverfd, attributen worden gemaakt en kledingstukken worden bij elkaar gescharreld. Momenteel wordt er ook druk gewerkt aan het maken van de posters en de uitnodigingskaarten. Op de vrijdagmiddagen oefenen de leerlingen onder leiding van enkele ouders enthousiast met de zang en het toneel. Chapeau voor de ouders die iedere vrijdag tijd vrij maken om dit met de leerlingen te doen! Dit wordt geweldig gewaardeerd door school en de leerlingen uit groep 8.
De voorstellingen zijn altijd druk bezocht en het is dan ook een hele puzzel om alle ouders/verzorgers, broertjes, zusjes, opa's en oma's een plekje in de zaal te kunnen geven. Afhankelijk van de opgave (die binnenkort volgt) gaan we bepalen hoeveel voorstellingen er zullen worden gehouden.  Wat al duidelijk is, is dat op de dinsdagochtend de generale zal plaats vinden, met de groepen 1 en 2 en op donderdagochtend en middag 25 juni de voorstelling voor de groepen 3 t/m 7. Eventueel wordt er 's avonds een extra voorstelling gehouden. Dit is dus afhankelijk van het aantal opgaven. Op vrijdag 26 juni is er dan een middagvoorstelling om 16:00 uur en 's avonds worden de ouders/verzorgers van de uitstromende leerlingen uitgenodigd om 20:00 uur. Verdere informatie volgt nog voor de ouders/verzorgers van de uitstromende leerlingen.

02-04-2015

Excursie Hanos
Dinsdag 12 mei gaat groep 8 onder begeleiding van meester Peter en Ben van Dekken naar de horeca groothandel Hanos in Heerenveen. Dit wordt georganiseerd in het kader van de Cultuurmarkt die op woensdag 13 mei van 19:00 tot 21:00 wordt gehouden in de gemeenschapsruimte van onze school. Zou u, als ouder/verzorger van groep 8, kunnen rijden naar de Hanos en tevens als begeleider kunnen assisteren? Geef dit dan even door aan meester Peter. We vertrekken dan om 09:00 en om 10:30 uur vertrekken we dan weer richting school.

Eindtoets
Op donderdag en vrijdag 16 en 17 april maken de leerlingen uit groep 8 voor het eerst (een pilot voor onze school, zie ook vorige Bolderberichten) de eindtoets IEP. (rectificatie: Eerder noemden we woensdag en donderdag, het is dus een dag opgeschoven). Dit betekent dat de leerlingen ongeveer 3 uren, verdeeld over 2 ochtenden, werken aan taal -en rekentoetsen. Het ministerie van onderwijs heeft namelijk besloten dat scholen vanaf volgend schooljaar in april een eindtoets moeten afnemen. Dit betekent heel concreet, dat er een heroverweging plaats kan vinden, mits de leerling op deze toets hoger scoort dan de leerweg waarvoor de leerling is aangemeld. Dit betekent dus niet dat de leerling bij een hogere score automatisch hoger wordt geplaatst.

Cultuurmarkt
Op woensdagavond 13 mei van 19:00 tot 21:00 in de gemeenschapsruimte van school
Iedereen is van harte welkom!

06-03-2015

Aanmelding V.O.
De aanmeldingsgesprekken voor het voortgezet onderwijs zijn geweest en de aanmeldings-formulieren zijn ingevuld. Volgende week worden de aanmeldingsformulieren naar de betreffende scholen gebracht. Meester Peter draagt de gegevens persoonlijk over. Van de 27 leerlingen uit groep acht gaan er vier naar het Liudger, twee naar de Maritieme Academie in Harlingen en 21 naar Singelland.
 
Iep Eindtoets
Naast de toetsen voor het vervolgonderwijs heeft de minister besloten de school te toetsen op de eindresultaten. Volgend schooljaar wordt deze verplicht. Wij hebben besloten dit nu al als pilot uit te proberen.  Op woensdag 15 en donderdag 16 april nemen we deze eindtoets af, die vanaf volgend schooljaar door het ministerie van onderwijs verplicht wordt gesteld. Wij doen de Iep-eindtoets. Dit betekent concreet voor de leerling waarschijnlijk een bevestiging van het beeld dat er al is en passend bij de uitstroom. Voor de leerling die hoger scoort dienen wij als school, in samenspraak met de ouders/verzorgers,  de uiteindelijke plaatsing te heroverwegen. Dit betekent niet dat het kind dus automatisch hoger wordt geplaatst. Verdere informatie over de Iep-toets volgt nog voor de leerlingen en ouders uit groep 8.

Musical
Op vrijdagmiddagen werken we voortaan aan de musical en gymnastiek komt dan te vervallen. Een aantal ouders gaat dan per scene met de leerlingen oefenen. Ondertussen wordt er gewerkt aan de maquettes rondom het thema Nederland. Er zijn veel ouders die meehelpen in werkgroepen.

Klimmen
Dinsdag 17 maart vertrekken de leerlingen om 13:00 uur vanaf school op de fiets richting de sporthal bij het Liudger. Daar gaan we dan van 13:30 tot 14:30, onder begeleiding van instructeurs van het Sportbedrijf, klimmen op de klimmuur.
Zijn er ouders van groep 8 die als begeleider mee willen, geef je dan even op bij meester Peter. De leerlingen hebben de mogelijkheid om in de klas over te blijven. Neem dan wel zelf een lunchpakketje mee.
 

Nieuws

 • Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt
  15 mei 2018

  Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt

  Op dinsdag 15 mei 2018 hebben de leerlingen van de groepen 3/4 en 4 van OBS De Bolder in Drachten hun eigen openluchtspel in de Papegaaienbuurt van Drachten gespeeld. De leerlingen waren…

  Meer >
 • Koningsspelen 2018
  25 april 2018

  Koningsspelen 2018

  Op vrijdag 20 april 2018 waren de jaarlijkse Koningsspelen.We hebben gedanst op het plein, gezamenlijk ontbeten en daarna allemaal spelletjes gedaan.

  Meer >
 • Nieuws uit de groepen
  17 april 2018

  Nieuws uit de groepen

  Er is weer leuk nieuws uit de groepen te melden! Nu de Bolderberichten niet meer verschijnen wordt het groepennieuws met regelmaat op de website bijgewerkt.

  Meer >
 

Nieuws

 • Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt
  15 mei 2018

  Draaidag openluchtspel Papegaaienbuurt

  Op dinsdag 15 mei 2018 hebben de leerlingen van de groepen 3/4 en 4 van OBS De Bolder in Drachten hun eigen openluchtspel in de Papegaaienbuurt van Drachten gespeeld. De leerlingen waren…

  Meer >
 • Koningsspelen 2018
  25 april 2018

  Koningsspelen 2018

  Op vrijdag 20 april 2018 waren de jaarlijkse Koningsspelen.We hebben gedanst op het plein, gezamenlijk ontbeten en daarna allemaal spelletjes gedaan.

  Meer >
 • Nieuws uit de groepen
  17 april 2018

  Nieuws uit de groepen

  Er is weer leuk nieuws uit de groepen te melden! Nu de Bolderberichten niet meer verschijnen wordt het groepennieuws met regelmaat op de website bijgewerkt.

  Meer >