Heeft u een vraag?

Ondersteuningsteam (OT)

Geplaatst op 25 januari 2019

Halverwege dit jaar zijn we gestart met het OT op school. Het OT is een groep collega's die samen met de intern begeleider de leerlingenzorg zo goed mogelijk wil monitoren en bedienen.

Waarom een OT?
We hebben de laatste jaren gemerkt dat de leerlingenzorg -en bv. het passend onderwijs- steeds meer tijd innam van de intern begeleider. We wilden dit anders organiseren, omdat de verantwoordelijkheid voor ons gevoel te veel lag bij één collega. Ons doel was om de verantwoordelijkheid evenrediger verdelen en daarnaast onze specialisten beter in te zetten. Het is ons gelukt om binnen het team van De Bolder de krachten te bundelen.

Vanaf december 2018 is het OT gestart. Het OT bestaat uit:

  • Juf Esther (intern begeleider),
  • Juf Joy (specialist Jonge Kind, taal -en Kentaliscoördinator en tevens gediplomeerd intern begeleider)
  • Juf Mirjam (gedragspecialist)
  • Meester Tycho (gediplomeerd intern begeleider)
  • Meester Rogier (directeur)

Zij komen om de vier weken bij elkaar om allerlei zaken omtrent de leerlingenzorg te bespreken. Tijdens deze overlegmomenten schuiven ook regelmatig externe partners aan zoals de medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en de orthopedagoge.

« Terug naar nieuwsoverzicht