0512-52 11 00
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen

Groepen 1 en 2

Groep 1 en 2 worden altijd gemengd: kleuters van verschillende leeftijden zitten in één groep. Hiervoor hebben we gekozen omdat zij veel van elkaar kunnen leren, met name op het gebied van taal, voorbereidend rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook bewaken we zo een evenredige verdeling van de groepen.

De leerkrachten van de kleutergroepen bepalen in welke groep de vierjarige geplaatst wordt. Hierbij kijken zij onder andere naar het aantal kinderen per groep en de verdeling jongens/meisjes.

Aanbod vakken

WAT OUDERS/VERZORGERS ZEGGEN OVER ONS AANBOD

De aandacht voor de leerlingen is één van de sterkere punten van De Bolder. Door de kinderen continue individueel te monitoren krijgen de leerkrachten een goed beeld van de kinderen. Kinderen die op bepaalde vakken tekort komen, worden in deze vakken extra ondersteund en kinderen die extra uitdaging nodig hebben worden in kleine groepjes extra uitgedaagd in bijvoorbeeld techniek of een nieuwe taal. De zogenaamde projectgroep.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 7

Kinderen die moeite hebben met leren krijgen extra ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding en extra werk om thuis mee aan de slag te gaan.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 6