Heeft u een vraag?

OPO Furore

Op 7 oktober 2015 hield OPO Furore voor haar 320 personeelsleden in Smallingerland en Tytjerksteradiel een conferentiedag. Dit vond plaats in De Buitenplaats in Eernewoude. Het onderwerp was de 21ste eeuwse vaardigheden: Wat hebben de kinderen in de 21ste eeuw nodig? De nadruk ligt vooral op creativiteit, digitalisering en samenwerking. In dit filmpje geven een aantal leerkrachten hun mening over dit onderwerp. Het was een gezellige en goede bijeenkomst.

Contact

Vragen over onderwijs of medezeggenschap? Bel gratis 0800-5010, de informatie- en adviesdienst voor ouders en MR-leden. Op onze website vindt u meer informatie.

 

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?