Heeft u een vraag?

Ouderenquête

Ouderenquête

Voor het opstellen van het schoolplan 2020-2024 is een ouderenquête afgenomen. De reden hiervoor is dat we graag willen weten hoe ouders over bepaalde onderdelen binnen onze scholen denken. De resultaten van deze enquête worden geanalyseerd en vervolgens wordt gekeken welke ontwikkelpunten worden opgenomen in het schoolplan 2020-2024. Klik hier voor de ouderenquete en meer informatie over onze school.

 

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?