Heeft u een vraag?

Oudervereniging

Even voorstellen

De oudervereniging van OBS De Bolder bestaat uit enthousiaste ouders die zich vrijwillig inzetten voor diverse activiteiten in en rond de school. In deze presentatie stellen zij zich graag aan u voor. Samen met de MR heeft de oudervereniging ook een folder uitgebracht:

Ouderparticipatie

Lijkt het u leuk om te helpen bij de diverse activiteiten die de oudervereniging organiseert? Vul dan het formulier ouderparticipatie in en lever deze in bij directeur Frits Adema.

 

20-10-17

Op 20 oktober worden de ouderbijdrage, het zwemgeld en het schoolreisgeld voor schooljaar 2017-2018 geïncasseerd. Mocht u tegen problemen aanlopen bij het voldoen aan de incasso van deze gelden, dan kunt u contact opnemen met Gemeente of Stichting Leergeld. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot R. Weersing, directeur OBS de Bolder, of J. Koenen penningmeester oudervereniging.

 

21-07-17

Dankwoord OV voorzitster Anneke van der Wal
Beste ouders, team en OR/MR leden, 
Het is de tijd van afscheid nemen, de tijd waarbij ook ik na de mega leuke, intensieve organisatie van het prachtig afscheid in de Lawei van meester Frits zelf nadien een afscheidsborrel heb mogen krijgen in de Hopper. Het overviel mij met een lach en een traan dat ik daar na 11 jaar lidmaatschap oudervereniging prachtig toegesproken ben door mijn oud collega van de OR Berinda de Jong en even later een evenzo mooie speech van meester Frits.. Ik kreeg kado’s, kaartjes, handdrukken, zoenen van collegae, oud or- en oud teamleden. Ze hebben me met dit alles laten voelen hoe ze me gewaardeerd hebben al vond ik wat ik al die jaren deed zo volkomen normaal.  DANKJULLIEWEL!
Ik wil echter ook met u als ouders, kinderen, oud leerlingen en teamleden nog even terugblikken………

Wanneer ik terugkijk op mijn 11 jaren OR lid/ voorzitterschap dan kan ik u zeggen dat er een constructief degelijke, goed georganiseerde en geld besparende oudervereniging staat. Het geld geïnvesteerd is in een heus podium, mooie muziekinstallatie etc. Er zijn vele nieuwe OR leden, hulp en leesouders bij gekomen. Mede door uw inzet hebben we de afgelopen jaren de ouderbijdrage laag kunnen houden en de teamleden met elkaar kunnen ontzien daar waar nodig. We hebben een ouderparticipatieplan geschreven en hieraan vorm gegeven door meer na te denken over waar we goed in zijn maar ook waar onze kwetsbaarheden als school liggen. Hieraan is in kleine setting met MR leden, directeur en ondergetekende enthousiast gewerkt Er is een presentatieflyer/presentatie van OR/MR gekomen om zo de zichtbaarheid naar u als ouders te vergroten en misschien zet het u aan om ook iets binnen de school van uw kind te gaan doen,”  het is zo leuk”  Deze zichtbaarheid bracht enkele weken geleden mijn mogelijke opvolger , hierover na de zomer vanuit school meer……. De scholen en verenigingen in het algemeen zien een daling van vrijwilligers of betrokkenheid van de ouders en dat vergt met elkaar om hier continu aandacht voor te hebben. Deze aandacht hebben wij de laatste drie jaar van “ mijn” OR tijd zeker gehad en zullen jullie als school en toekomstige OR blijven houden. Maar ook enthousiasme en vooral tijd om met elkaar ieder feestje voor de kinderen weer tot een succes te maken.

Tijd is een woord in deze huidige samenleving die erg belangrijk is maar nog immer zijn het in mijn ogen prioriteiten en keuzes die je hierbij zelf maakt. Ik heb al deze tien jaar gecombineerd met een drukke baan in de huisartspraktijk, een druk gezin waarbij mij zowel partner, dochter Anke en zoon Jort mij altijd hielpen, steunden of op school meehielpen met hetgeen er moest gebeuren; het was een onderdeel van ons gezin geworden. Ik heb geparticipeerd in vele projecten gecombineerd met het voorzitterschap. Dit lukte waarom?; omdat je met enthousiasme, passie en focus op het doel veel meer kunt dan je denkt. Ik ben aan hectiek gewend maar vooral omdat ik glunderende en tevreden kinderen, zag met alle activiteiten die er georganiseerd werden. Ik heb hiervoor tijd gemaakt en prioriteiten gesteld. Het maken van een bewuste keuze de lagere schooltijd van onze kinderen van “ dichtbij “ mee te maken. Ik kan je zeggen “ dat is ontzettend waardevol en vele geniet momenten als moeder ervaarde ik hierbij.  

Prachtig dat ook u en al die kinderen genieten en vooral ook leren van deze activiteiten georganiseerd door alle leden van de oudervereniging. Ik kon niet zonder al mijn collega’s van de oudervereniging dit voor hen doen, we doen het samen, samen met het team waarbij uiteraard ook weleens woorden en discussies ontstonden. Maar altijd was daar weer het doel voor ogend houden; we doen het voor onze kinderen en ouders en we doen het allemaal met de goede bedoeling op onze eigen wijze. Met de een kun je soepeler samenwerken dan met de ander maar dat mag, daar leren alle partijen van en juist dit leren samenwerken heeft ook mij ontzettend veel geleerd en gebracht. 

Ik heb met ontzettend veel passie, gedrevenheid, enthousiasme samengewerkt met vele ouders, or- mr- en teamleden. 
Afgelopen nacht….terugkijkend op het geweldige Laweifeest, kon ik niet slapen. Ik was moe maar de emotie overvalt me; na al het harde werken en de focus op het afscheid van meester Frits laat ik tranen, tranen omdat ik besef dat ook mijn verhaal, welke als 8 jarig meisje, eerste leerlinge van de Bolder, begon en nu door het verlaten van onze jongste zoon Jort eindigt. Berinda haalde dit prachtig aan in de speech aan mij, en ook meester Frits wist de juiste woorden te vinden…. Afscheid nemen is zoals rouwen…..en daar horen tranen/emoties bij.
Eigenlijk wil ik nog geen afscheid nemen, het was zo’n mooie tijd met jullie alle 270 kinderen en hun ouders. Met collegae waarvan velen mij altijd zichtbaar en voelbaar hebben gewaardeerd, waar ik altijd fijn mee heb samengewerkt, waar ik een band mee heb opgebouwd in tien jaar en waar ik opbouwende discussies mee gevoerd heb maar vooral waar we zo gigantisch veel lol met elkaar beleefd hebben. Ik heb met ontzettend veel passie, gedrevenheid, enthousiasme samengewerkt met vele ouders, or- mr- en teamleden. 

Meester Frits en zijn vrouw Anneke in het bijzonder wens ik samen een hele fijne pensioentijd in goede gezondheid toe en u als ouders, kinderen of team, OR/MR leden bedankt voor de fijne samenwerking en/of het vertrouwen in mij en hopelijk zetten jullie de passie en het enthousiasme voort onder leiding van de nieuwe directeur, voorzitter OR en enkele nieuwe teamleden. 

Groet,
Anneke vd Wal, voorzitter oudervereniging

 

05-09-16

Vacature (s) oudervereniging
Na ruim 10 jaar voorzitterschap zal ik eind van dit schooljaar mijn taak als voorzitter beëindigen, dit omdat ons jongste kind dan de basisschool gaat verlaten om verder te gaan naar het voortgezet onderwijs. Het heeft mij in overleg met het bestuur van de oudervereniging doen besluiten om tijdens de ALV van oktober a.s. mij niet weer herkiesbaar te stellen. Komend schooljaar kan ik dan gebruiken om de nieuwe voorzitter tot juli 2017 te kunnen inwerken/begeleiden en taken over te dragen. Om deze reden gaan wij met elkaar op zoek naar een opvolger. Wie weet voelt u zich hiervoor de juiste persoon of wilt u eens kennismaken met ons, we zien u graag! Met vriendelijke groet, Anneke vd Wal, voorzitter oudervereniging OBS de Bolder

Jij bent ongetwijfeld betrokken bij de school van je kind(eren). Vind je die betrokkenheid belangrijk en zou je zelfs nog wel wat meer in en om school willen doen, we zien graag dat u ons team van de oudervereniging komt versterken!

De Oudervereniging speelt een grote rol in het organiseren en faciliteren van activiteiten voor school, voor alle leerlingen. Denk aan ondersteuning bij diverse sporttoernooien en bijvoorbeeld het Sinterklaas-, Kerst- en Zomerfeest.  Ook regelt de oudervereniging de verdeling van de financiële middelen, stelt bijdrages vast en organiseert de reguliere vergaderingen.

Heb je leuke ideeën of een talent om iets te organiseren, lees dan onderstaande “vacatures” door om te kijken of dit bij je past. Meedraaien bij de Ouder Vereniging (OV) is tevens een leuke manier om met andere ouders en leerkrachten kennis te maken en je nog meer bekend en thuis te voelen binnen school.

Vacature voorzitter m/v
De voorzitter leidt de vergaderingen met de OV leden (ca. 4x/ jaar), onderhoudt de contacten met de schooldirecteur en het team en vormt samen met de secretaris en penningmeester het bestuur van de vereniging. De voorzitter kan wel, maar hoeft geen deel te nemen aan werkgroepen (organisatie activiteiten). Spreekt een intensiever contact met school en schoolleiding je aan of wil je graag meer achter de schermen een bijdrage leveren, dan is een functie binnen het bestuur van de Ouder Vereniging een uitgesproken mogelijkheid om dit te verwezenlijken.

Kenmerken voorzitter:
Enthousiast, deskundig, motiverend, initiatiefrijk, verbindend.
Tijdsinvestering: enkele uurtjes per maand, daarnaast afhankelijk van je eigen inzet en/of bijdrage.

Vacature werkgroeplid/leden
Mede organiseren van o.a. schoolfeest, Sinterklaas-, Kerst en het ondersteunen bij sport- en culturele activiteiten.
Binnen je werkgroep waarin  altijd ouders en leerkrachten met ervaring zitten draai je mee om de organisatie van het feest tot een groot succes te maken voor de kinderen. Je doet het nimmer alleen maar werkt vanuit teamspirit, enthousiasme en krijgt alle mogelijkheden je ideeën en creativiteit bespreekbaar te maken.

Kenmerken algemeen lid:
Enthousiast, creatief, meedenkend en flexibel. Tijdsinvestering: overlegtijd en werkzaamheden voor de betreffende activiteit. De tijd hiervoor wordt in onderling overleg met je werkgroep tevoren afgesproken. Tijd is daarom afhankelijk van je beschikbaarheid en/of mogelijkheden.

Voor informatie meer informatie kun je bij mij of Frits Adema terecht.

Namens de oudervereniging,
Anneke van der Wal

19-05-16

Ouderavond gezonde voeding
We organiseerden i.o.m. peuterspelen en de tussen schoolse opvang van de Bolder op 20 een ouderavond over gezonde voeding bij schoolkinderen door kinder-diëtiste Mariëlle Bleeker. Deze avond is helaas door te weinig aanmeldingen niet doorgegaan. Eerder gaven velen aan dat ze het leuk zouden vinden als er eens een informatieve avond plaats zou vinden. Helaas is hier geen animo voor gebleken. We vinden het erg jammer dat het niet door kon gaan…

Kledinginzameling
Vanaf 23 mei tot 31 mei kunt u weer uw kleding bij de hoofdingang kwijt. De opbrengst komt geheel ten goede voor de aanschaf van spel- en sportmaterialen voor onze school. Hoe meer kilo’s we inzamelen, hoe hoger de kg prijs die we hiervoor krijgen.

Nieuwe pleintoestellen/Jantje Beton
We hebben besloten de opbrengst van de Jantje Beton loten verkoop naast de opbrengst van de gehouden sponsorloop dit jaar te gebruiken bij de aanschaf van nieuwe plein speeltoestellen. Er is met de sponsorloop al meer dan vierduizend euro opgehaald door de kinderen, fantastisch!

Onze school (gr 4-8) doet vanaf 25 mei tot 8 juni weer mee aan de Jantje Beton loterijverkoop. Ook dit jaar gaat dat via een machtiging en hoeven we alleen nog maar de machtigingen door vrienden, buren en familie te laten tekenen. Uw kind hoeft dus geen contant geld meer in te leveren bij zijn of haar meester/juf maar alleen het getekende bonnenboekje.

Ook bij de oudervereniging?
Lijkt het u leuk om onze oudervereniging te versterken of u een enkele keer per jaar in te zetten bij de vele activiteiten op school dan zien we u graag;  informeer eens bij ondergetekende of bij één van de andere actieve ouders. Een dosis enthousiasme en een trouwe inzet is al voldoende. Onder andere erg leuk is dat u uw kind(eren) in hun schoolomgeving meemaakt wat een bijzondere en andere kijk geeft op hun schoolcarrière en de school. De kinderen, team en oudervereniging doet u er een groot plezier mee!  

Namens de oudervereniging,
Anneke van der Wal

Algemeen

De oudervereniging (OV) bestaat uit ouders en teamleden. Heeft u behoefte aan overleg met OV-leden, dan kunt u gerust contact met hen opnemen:

Voorzitter 
Anneke van der Wal (oudergeleding)
06-30758939
annekevdwal@upcmail.nl

Secretariaat 
Hennie Bosma en Nathalie Lagrouw (oudergeleding)

Penningmeester
Jacob Koenen

Algemene leden
Rennie van der Veen
Anja Hoekstra
Nancy Reindersma
Sandra Muyser
Minke Cuperus
Sandra Beukema

Coördinator luizenwerkgroep
Nynke Dongstra

Verkeersouder
Job Hultink

Personeelsgeleding
Janneke van der Bij
Sanne Meijerhof

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?