0512-52 11 00
Parro

Parro

Parro

Parro

Na inschrijving van uw kind(eren) op onze school ontvangen alle ouders/verzorgers inloggegevens voor ons ouderportaal Parro.

Deze app gebruiken we om met de ouders/verzorgers van de leerlingen op onze school te communiceren. Ook u kunt via de app communiceren met de groepsleerkracht of de directeur van de school, de agenda raadplegen en oudergesprekken inplannen. Lees hier meer over het contact met onze ouders/verzorgers.

Lukt het inloggen niet of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Inloggen