Heeft u een vraag?

Penningmeester van de OV

Jacob Koenen is de penningmeester van de oudervereniging. De schoolgelden worden jaarlijks geïncasseerd. Als er problemen zijn met het incasseren van het schoolgeld, neem dan contact op via ov.debolder@opo-furore.nl.

Leergeld werkt in de gemeente Smallingerland per 01-01-2017 samen met het JSF en JCF in de nieuwe stichting: www.kindpakket.nl.

Leergeld is en blijft hiervan een onderdeel en de missie van Leergeld is nog steeds hetzelfde: Het plaatselijk steun verlenen aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau.  Men kan nu binnen één portal alle mogelijkheden voor schooluitgaven, sport en cultuur  bekijken en indien gewenst een aanvraag indienen voor ondersteuning vlgs. de gebruikelijke werkwijze van Leergeld Friesland Oost, alle betrokkenen kunnen hier gebruik van maken.

Het gaat hierbij om:

 • Contributie van een sportvereniging, sportattributen en sportkleding.
 • Bepaalde schoolkosten: zoals een fiets voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan of een computer vanaf groep 7.
 • Een bijdrage voor de schoolreisjes/werkweek excursie. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor het primair en voortgezet onderwijs wordt niet vergoed.

Verder bijdrages voor:

 • Cursusgelden (toneel, knutselen, schilderen, dans etc.) of muziek(les)
 • Schoolspullenpas : voor de aanschaf van schoolspullen (geen boeken) alleen voor het voorgezet onderwijs. Aan te vragen vanaf mei/juni 2017.
 • Jarige Job: een verjaardagspakket voor kinderen van 4 tot 12 jaar  t.w.v. €35,-
 • Diploma A zwemles: voor kinderen van 6 tot 13 jaar, zie de voorwaarden op www.kindpakket.nl.
 • Ouder/kind zwemmen.
 • Zomeractiviteiten: zoals: zomerzwemabonnement, spelweek, de Naturij, zomerkamp, etc.

De samenwerkende steunfondsen voor kinderen hebben het mogelijk gemaakt om via één digitaal loket makkelijker een aanvraag in te dienen. Binnen de gemeente Smallingerland is, zoals bekend gemaakt door wethouder Haverkort, dit jaar € 500.000,-  beschikbaar om kinderen daar waar nodig te steunen. Leerkrachten kunnen daarin ook een rol spelen. Bezoek de website, dit is zeker de moeite waard.

Voor meer informatie kunt u bellen of e-mailen naar Stichting Leergeld Friesland-Oost:

 • E-mail: info@leergeldfrieslandoost.nl
 • Telefoon: 06 - 456 513 14 (bereikbaar van ma t/m do van 9.30 tot 12.00 uur, tijdens schoolvakanties alleen per e-mail te bereiken)
 • Alg- coördinator Mevrouw M.M van Veen

Ga voor meer informatie naar www.leergeldfrieslandoost.nl  of  www.kindpakket.nl

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?