Heeft u een vraag?

Projectgroep

Dit schooljaar werken een aantal leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 in een projectgroep. Juf Rianne begeleidt deze groep. De projectgroep is een aparte groep met ongeveer 12 leerlingen die iets meer nodig hebben naast het normale schoolwerk.

Het is erg lastig om te kiezen wie in deze groep komen, dus hebben we als school besloten om te kijken welke leerlingen op de CITO-toetsen rekenen, spelling en begrijpend lezen een hoge score hebben. Daarnaast kijken we ook naar de werkhouding, de zelfstandigheid en het welbevinden van de leerling. De samenstelling van de groep kan per periode wijzigen.

De projectgroep is 20 keer per jaar op een woensdagochtend onder schooltijd. Er wordt zo’n 5 weken aan een onderwerp gewerkt. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn; programmeren, kennismaken met een vreemde taal en een duik in de kunst. Daarnaast besteden we aandacht aan zelf een oplossing bedenken, samenwerken en kritisch naar je eigen werk en werkhouding kunnen kijken.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?