Heeft u een vraag?

Projectgroep

Dit schooljaar werkt een aantal leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van OBS De Bolder en CBS Het Anker in de projectgroep samen met juf Jeannine Twerda. Deze leerlingen hebben iets meer nodig naast het normale schoolwerk en bv. het pluswerkboek van rekenen en taal. 

Om te bepalen wie in deze groep komt kijken we naar de resultaten die de leerlingen op de Citotoetsen hebben gehaald. Daarnaast kijken we ook naar de werkhouding, de zelfstandigheid, de intrinsieke motivatie en het welbevinden van de leerling. De samenstelling van de groep kan per periode wijzigen. 

De projectgroep komt zo'n twintig keer per jaar bij elkaar. Er wordt zo’n 5 weken aan een onderwerp gewerkt. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: programmeren, kennismaken met een vreemde taal en een duik in de kunst enz. Daarnaast besteden we aandacht aan zelf een oplossing bedenken, samenwerken en kritisch naar je eigen werk en werkhouding kunnen kijken.

In ons fotoboek vind je een impressie van hoe er gewerkt wordt aan de diverse opdrachten.

Wat heeft de Projectgroep dit schooljaar al gedaan?

Op 16 januari is de plusklas/projectgroep Anker/Bolder van start gegaan. De eerste dag stond vooral in het teken van kennismaken. We zijn gestart met een voorstelrondje. Vervolgens zijn de kinderen in tweetallen aan de slag gegaan met een lastige puzzel met driehoeken. Verder hebben we elkaar een mooi verhaal verteld met de kletsdobbelstenen. Na de pauze hebben we een start gemaakt met het maken van een brug van papier. De kinderen moesten in groepjes met behulp van papier een brug maken die ook een stevig genoeg is om een paar boeken te houden. Als afsluiting hebben de kinderen nog een quiz gedaan. De keer erop zijn ze verder gegaan met de brug. Ook hebben we een start gemaakt Grej of the Day. De kinderen krijgen elke keer een raadsel mee en in de volgende les wordt het raadsel met een kleine powerpoint besproken.

Op 27 februari hebben de kinderen hun bruggen afgemaakt. Ze hebben de brug aan de groep gepresenteerd. Het waren verassende resultaten.

Op 12 maart zijn we begonnen met een stukje hersengymnastiek. We hebben geoefend met focussen op één ding als een soort laserstraal. Dit bleek nog best lastig te zijn, maar we zullen hier nog wel vaker mee aan de slag gaan. Vervolgens hebben de kinderen in tweetallen gewerkt met rastertekeningen. Er kwamen hele mooie figuren uit.

Eigenlijk zouden de kinderen vandaag een start maken met hun eigen project, maar deze hebben we even verplaatst. Omdat het op dit moment veelal in het nieuws over het coronavirus gaat, hebben de kinderen zich daar eens wat meer in verdiept. Er stonden een aantal vragen op het bord waar ze mee aan de slag konden, maar ze mochten ook zelf nog van alles erbij bedenken. Het was de bedoeling om dit aan het eind van de les aan elkaar te presenteren, maar niet iedereen is al klaar, dus hebben we het opgeschoven naar de volgende keer. Hoe ze de presentatie wilden vormgeven, was aan de kinderen zelf. De groep heeft zich er goed in verdiept en heel hard gewerkt. Het was muisstil in de klas.

Na de middagpauze hebben we de Grej of the Day gedaan. Het was dit keer de tijger. Het laatste kwartiertje mochten de kinderen nog even aan het werk met hun onderzoek van het coronavirus of als ze klaar waren mochten ze een spelletje uit de kast kiezen. Het waren leuke geslaagde dagen. Voor de volgende keer moeten de kinderen 4 flessendopjes meenemen.

 

Heeft u een vraag?

Fotoboek Projectgroep

  • 4a1a1bc5-c587-4a6c-ac4d-602705841892.jpg
  • 5f53fb2e-e54c-4dd8-afb3-1021508fde10.jpg
  • a9e2e098-de11-4662-9e0e-76ce7d18c4bf.jpg
Ga naar fotoboek
 

Heeft u een vraag?

Fotoboek Projectgroep

  • ba3c77bc-b684-49a1-9944-a716481e597a.jpg
  • 4a1a1bc5-c587-4a6c-ac4d-602705841892.jpg
  • a9e2e098-de11-4662-9e0e-76ce7d18c4bf.jpg
Ga naar fotoboek
 

Fotoboek Projectgroep

  • 4a1a1bc5-c587-4a6c-ac4d-602705841892.jpg
  • d03fcfdc-f7a3-4f62-a20a-99b347e77e8f.jpg
  • ba3c77bc-b684-49a1-9944-a716481e597a.jpg
Ga naar fotoboek