Heeft u een vraag?

Samenwerking OBS De Bolder en Kentalis

Geplaatst op 5 mei 2017

Woensdag 5 mei was een feestelijke dag voor OBS De Bolder en Kentalis, vanwege de ondertekening van een intentieverklaring. Hilde van Groningen (directeur De Skelp) en Frits Adema (directeur OBS De Bolder) geven elkaar een handdruk om de samenwerking te bezegelen. Teunis Wagenaar, (algemeen directeur Stichting Opo Furore), was tevens getuige van deze geweldige intentieverklaring. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 waren hierbij aanwezig, te samen met een aantal genodigden. De kinderen van de midden- en bovenbouw hebben speciaal voor deze gelegenheid prachtige gedichten geschreven over “taal” en een paar kinderen mochten hun gedicht voordragen.

OBS De Bolder en Kentalis willen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), die extra ondersteuning nodig hebben, een plek geven op een reguliere school, dichtbij huis. Dit sluit aan bij de Wet Passend Onderwijs: gewoon als het kan, speciaal als het moet. OBS De Bolder wil kinderen met een TOS een passende en uitdagende onderwijsplek bieden, door samen met Kentalis deze begeleiding vorm te geven. Door het taalaanbod en - onderwijs te optimaliseren, hebben alle kinderen profijt van deze samenwerking.

« Terug naar nieuwsoverzicht