0512-52 11 00
Cultuur en Sport

Cultuur en Sport

Cultuur en Sport

Gymnastiek onderbouw

Nijntje Beweegdiploma
In groep 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs twee keer per week op het lesrooster. Daarvoor maken we gebruik van het speellokaal in ons gebouw. Daarnaast vindt spel plaats op het schoolplein. De kleuterjuffen zijn door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie gecertificeerd om de Nijntje-beweeglessen te geven.

Naast de les van de kleuterjuf geeft een vakleerkracht gymnastiek les aan de kleutergroepen. Dit betekent dat onze kleuters twee keer per week een hoogwaardige gymles krijgen, waarin alle beweegvaardigheden aan bod komen. Het schooljaar wordt afgesloten met een Nijntje-beweegfeest, waar de kinderen aan hun ouders kunnen laten zien wat ze allemaal hebben geleerd.

Ook krijgen de kinderen dan hun diploma. We merken dat de motoriek van de kinderen enorm is verbeterd door deze lessen. De kinderen hebben plezier in bewegen en durven nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een goede motoriek en voldoende beweging zijn niet alleen goed voor de lichamelijke ontwikkeling, het stimuleert ook de werking van de hersenen. Dat is dubbel profiteren dus!

Cultuur en Sport

Tiny Forest

Wat is een Tiny Forest? Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen kunnen leren in het buitenlokaal en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Wat is nou mooier dan samen, buiten leren en bewegen?

Het Tiny Forest -achter De Waring- is in het schooljaar 2019-2020 ontworpen door leerlingen van De Bolder en PCBO het Anker. Nadat het ontwerp klaar was werd het gepresenteerd in het gemeentehuis van Smallingerland aan de toenmalige wethouders. In het voorjaar van 2020 is het geplant, dit kon vanwege COVID-19 helaas niet grootschalig worden gevierd.

Tot nu toe hebben verschillende groepen er een "buitenles" gevolgd en zal een middenbouwgroep voor het bosje gaan zorgen en met de gemeente gaan onderhouden. IVN zorgt voor de uitleg en begeleidt de groep hierbij.

Wat bieden we nog meer aan in de groepen?