0512-52 11 00
Digitaal onderwijs

Digitaal onderwijs

Met de tijd mee

Een aantal jaren terug hebben we als team een werkgroep opgericht om te kijken of en hoe we bijv. Chromebooks in wilden zetten. Met name de vraag hoe, wat en waarom hebben we zorgvuldig onderzocht, voordat we overhaaste besluiten namen. De inzet van o.a. Chromebooks is voor ons een middel en geen doel.

Waarom hebben we gekozen voor Chromebooks?
De leerlingen verwerken hun opdrachten op hun Chromebooks hierdoor kan de juf of meester gelijk zien welke leerling het goed of fout had. Het grote voordeel hiervan is dat de leerling direct feedback krijgt van de juf of meester. Onderzoek heeft uitgewezen dat een leerling het meest leert van goede, directe feedback.

Digitaal onderwijs

Eigen leerdoelen
De leerlingen zijn gerichter bezig met de onderdelen die ze nog lastig vinden. Deze leerdoelen worden automatisch door het programma aangeboden, zodat de leerlingen effectief bezig zijn met hun leerdoelen. Aan de andere kant krijgen leerlingen die het makkelijk vinden moeilijkere sommen, zodat zij voldoende uitdaging krijgen. Tot slot kunnen de leerkrachten ook zelf het niveau aanpassen, het is fijn dat we zo de verschillende niveaus kunnen bedienen in de groepen.

Effectief lesgeven
De werkdruk neemt af voor de leerkrachten, omdat ze de toetsen van de methodes niet meer zelf hoeven na te kijken. Als leerlingen de toets hebben gemaakt worden automatisch de onderdelen die onvoldoende waren in de volgende dagen periode opnieuw aangeboden. Het grote voordeel is dat de onderdelen die nog onvoldoende waren effectief worden aangeboden en geoefend. Verder kan de groepsleerkracht in een schema zien wat de groep voor de toets heeft gescoord en welke onderdelen door de groep goed of niet goed zijn gemaakt. Hierop kunnen de leerkrachten hun lesaanbod aanpassen, zodat er effectiever wordt lesgegeven en de resultaten worden verbeterd.

Aanbod digitaal onderwijs per groep

In groep 1 en 2 beschikt elke groep over 5 IPads die worden gebruikt ter ondersteuning van taal -en rekenactiviteiten en doen ze spelletjes die gestoeld zijn op de leerlijnen van de onderbouw. Verder maken we gebruik van digibordlessen voor bijvoorbeeld Engels, Fries en natuuronderwijs. Via Schooltv bekijken we educatieve programma's die passen binnen de thema's waar we op dat moment aan werken.

In groep 3 t/m 5 beschikken de groepen over 7 of 8 Chromebooks ter ondersteuning van de basisvakken. De leerlingen kunnen bijv. extra oefenen voor het automatiseren van rekenonderdelen of extra oefenen voor spelling en het verwerken van verschillende begrijpend lezen onderdelen. Dit extra oefenen wordt door het systeem bijgehouden, zodat we goed kunnen zien wat de leerlingen hebben gedaan, hoe vaak ze bijv. hebben geoefend en welke onderdelen ze nog lastig vinden. Verder is het mogelijk dat de middenbouwgroepen onderling de Chromebooks van elkaar lenen – als een andere groep bijv. naar de gymles is- zodat de groep ook tegelijk een activiteit uitvoeren op de Chromebooks.

Wat bieden we we nog meer aan in de groepen?