0512-52 11 00
Het laatste nieuws van onze school

Het laatste nieuws van onze school

Wat we graag met u delen...

Het laatste nieuws van onze school

Voorleeswedstrijd

Dec, 2021 Cultuur

In de groepen 7, 7/8 en 8 is er deze week gestreden om de titel voorleeskampioen van OBS De Bolder. De finalisten waren: Roos (gr. 7), Fiënne (gr 7), Naomi (groep 7/8), Kyara (gr. 7/8), Mohale (gr. 8) en Kaij (gr. 8). Helaas kon de finale niet in de middenruimte plaatsvinden, maar lazen de kandidaten voor “in de meet” en konden de andere groepen de finale digitaal volgen.

Waar lette de jury o.a. op? Zijn er tempowisselingen waar dat nodig is? Past het stemgebruik bij het verhaal? Wordt de emotie juist overgebracht? Kijkt de kandidaat het publiek zo nu en dan eens aan? Is de kandidaat goed verstaanbaar? Enz.

Alle deelnemers deden hun uiterste best en na een spannende strijd werd Fiënne uit groep 7 aangewezen als voorleeskampioen 2021, zij vertegenwoordigt De Bolder in de volgende ronde. Fiënne van harte gefeliciteerd en alle andere deelnemers bedankt voor het meedoen!


Het laatste nieuws van onze school

Sinterklaasfeest

Dec, 2021 Viering

In alle groepen hebben we vandaag het Sinterklaas gevierd. De groepen 1 t/m 4 in de prachtig versierde (!) gymzaal en de groepen 5 t/m 8 gewoon in hun eigen groep. Na een periode van thuisquarantaine waren de vier bovenbouwgroepen gelukkig weer op school. Fijn dat het feest - binnen de maatregelen- door kon gaan.

In sommige groepen ontbraken een aantal leerlingen, dit was erg sneu. Na overleg met de GGD konden zij helaas niet naar school. Een aantal afwezige leerlingen waren “digitaal aanwezig” verder is het met hulp van ouders, juffen en meesters gelukt om de meeste cadeautjes en/of surprises alsnog af te geven bij de zieke leerlingen, fijn dat het zo kon!

Graag willen we de pieten en Sinterklaas bedanken voor hun komst naar De Bolder. Tot slot willen we graag de Sinterklaascommissie bedanken, wederom goed gedaan!


Het laatste nieuws van onze school
100%
min
147%

Van de projectgroep

Nov, 2021 Projectgroep

Onlangs hebben wij op school meerdere Smartgames aangeschaft voor in de groepen. Een Smartgame is een logisch denkspel. Je traint er je geheugen mee, verbetert je ruimtelijk inzicht en je probleemoplossend denken. Deze week hebben we ze in groepjes uitgezocht, gespeeld en daarna aan elkaar uitgelegd. Voor sommige leerlingen is dit best lastig, het uitleggen van informatie en spelregels zodat dit begrijpelijk is voor de anderen.

Daarna zijn we verder gegaan met de Lapbooks, we zijn in groepjes gestart aan een project over natuurverschijnselen. Ze mochten zelf een natuurverschijnsel kiezen en deze hebben ze onderzocht. Hoe ontstaat het? Wat gebeurt er? Etc. Deze informatie verwerken ze in een Lapbook, vandaag hebben we ze afgemaakt en volgende keer gaan we ze aan elkaar presteren. Er zijn prachtige onderwerpen gekozen zoals: vulkanische bliksem, De Regenboogberg, tornado’s, druipgrotten en de Bloedmaan…

Samenwerken gaat voor de meeste kinderen erg goed, al is overleggen en compromissen sluiten voor sommigen niet altijd makkelijk, dit is een mooi leerdoel! De leerlingen die het Lapbook al af hadden mochten vandaag technisch aan de slag met en bouwpakket voor het bouwen en schroeven. Bijvoorbeeld een helikopter, motor, heftruck of vrachtwagen. Dit stimuleert creativiteit, motoriek en technisch begrip. Wat onze projectgroep is en waarom kunt u hier lezen.


Het laatste nieuws van onze school

Klimmen

Nov, 2021 Sport en cultuur

Naast de basisvakken zetten we op De Bolder extra in op sport en cultuur. Zo krijgen alle leerlingen – vanaf groep 1 en 2 - les van een vakleerkracht gymnastiek van het Sportbedrijf Drachten. Door deze goede, gerichte gymlessen aan te bieden merken we o.a. dat de motoriek van onze leerlingen een boost krijgt. Verder kunnen de leerlingen in de oudere groepen elk jaar meedoen aan de verschillende sportactiviteiten binnen de gemeente Smallingerland.

Afgelopen week hadden de bovenbouwgroepen een clinic klimmen, tijdens deze clinic hebben ze geleerd te klimmen en te zekeren. De leerlingen vonden het een topactiviteit!


Het laatste nieuws van onze school

Streetwise

Okt,2021 Verkeer

Op De Bolder nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid van onze leerlingen te vergroten. Verkeer staat daarom op het lesrooster, maar dat is de theorie. Het gedrag in het verkeer is moeilijker te trainen. Het verkeersprogramma Streetwise (van de ANWB) helpt ons daarbij: praktische, leuke en leerzame verkeerslessen helpen leerlingen goed voorbereid en veilig de op weg te gaan.

Professionele instructeurs zijn twee dagen op school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Al met al een leuke, leerzame dag!


Het laatste nieuws van onze school

Bezoek burgemeester

Okt, 2021 Gastbezoek

Op donderdag 7 oktober 2021 bracht burgemeester Jan Rijpstra – in het kader van de Kinderboekenweek “Worden wat je wil!” - een bezoek aan onze school. Hij vertelde in beide groepen 4 over zijn beroep en daarnaast konden de leerlingen allerlei vragen stellen.

De leerlingen waren onder de indruk dat de burgemeester bij hen op bezoek kwam. De meeste leerlingen zien hem als “de baas van de Drachten.” Mooi om te zien hoe de burgemeester uitgebreid de tijd nam en in hun eigen taal uitlegde wat zijn werk precies inhoudt en dat niet hij, maar de gemeenteraad veelal bepaalt wat er gebeurt. Mede namens de leerlingen willen we de burgemeester bedanken voor zijn komst!


Het laatste nieuws van onze school

Kinderboekenweek

Okt, 2021 Cultuur

De Kinderboekenweek is sinds 1955 een jaarlijkse terugkerende periode van 10 dagen ter promotie van het kinderboek. Lezen is leuk én erg belangrijk! Ook op De Bolder zijn we deze week gestart. Allerlei beroepen komen aan de orde, ouders vertellen over hun beroep, de groepen doen verschillende activiteiten en sommige groepen gaan op excursie naar bijv. de brandweerkazerne.

De week wordt afgesloten met een aantal kijkmomenten op woensdag 13 oktober.


Het laatste nieuws van onze school

Cultuurdag

Sep, 2021 Cultuur en Sport

Op De Bolder vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich niet alleen ontwikkelen op het gebied van taal, lezen en rekenen, maar ook op het gebied van sport en cultuur. Naast de inzet van onze vaste vakdocenten gymnastiek en muziek kozen we dit jaar ook voor een Cultuurdag aan het begin van het schooljaar. Na twee lock downs merkten we dat de leerlingen lange tijd geen extra activiteiten hebben gehad op school. En wat is dan mooier om aan het begin van het schooljaar een Cultuurdag voor de leerlingen te organiseren?

Op 16 september had elke groep verschillende workshops die door de professionals van de “CKV Fabriek” werden verzorgd. De CKV Fabriek brengt kunst, cultuur en creativiteit. Het is hun doel om leerlingen kunst en cultuur écht te laten beleven en dat is goed gelukt!

Wat hebben de leerlingen zoal gedaan? Theater, percussie, hip hop dance, light painting, beatbox, rap, breakdance, stop motion en graffiti. Verder konden de groepen gebruik maken van een stormbaan en een springkussen en verzorgde onze oudervereniging een patatje en een snack. Al met al een geslaagde en gezellige cultuurdag!


Het laatste nieuws van onze school

Inzet NPO-gelden 2021-2022

Aug, 2021 Ontwikkeling

Ongeveer € 5,8 miljard uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken. Op De Bolder zetten wij de NPO-gelden in voor:

  • Inzet van extra leerkrachten: voor de groepen 1/2, 3 t/m 5 en 6 t/m 8 zetten we één dag per week een extra leerkracht in. Deze leerkrachten worden bijv. ingezet voor extra instructie in kleine groepjes of ze nemen de groep over, zodat de vaste leerkracht de extra instructie kan geven. Waarom? De instructie is ontzettend belangrijk en kan het best worden gegeven door een (vaste) leerkracht.
  • Twee extra onderwijsassistentes: zij worden o.a. ingezet voor 1 op 1 begeleiding en voor het begeleiden van kleine groepjes.
  • Extra aanschaf van allerlei materialen: o.a. extra Chromebooks voor de groepen 3 t/m 5.
  • Extra monitoring: onze gedragsdeskundige wordt 4 uur per week ingezet voor het coachen van leerlingen, het observeren van leerlingen en het monitoren van het welbevinden van onze leerlingen. Zeker na de coronaperiodes iets om goed in de gaten te houden en - waar nodig- bij te sturen.
  • Pauze-activiteiten: tijdens een aantal pauzes per week wordt het Sportbedrijf Drachten ingezet en bieden zij allerlei activiteiten aan op het plein. Met de extra inzet van het Sportbedrijf zorgen we ervoor dat het samen spelen en samen sporten/bewegen extra aandacht krijgt. Voor de beweging, het welbevinden en voor de groepsbinding van de leerlingen vinden we dit belangrijk.
  • Doorontwikkeling team: teamleden volgen cursussen en opleidingen om met de opgedane kennis het onderwijs bij ons op school verder te verbeteren.

Het laatste nieuws van onze school

Twee jubilarissen OBS De Bolder!

Jun, 2021 Vieringen

Juf Baukje Beetstra én juf Esther Cordes vieren deze maand hun 25-jarig jubileum op OBS De Bolder. Juf Baukje gaf eerst les in de kleutergroepen en later in groep 5 en 6. Juf Esther heeft ook verschillende groepen gedraaid en is de laatste jaren intern begeleider bij ons op school.

Beide collega’s staan bekend om hun humor, collegialiteit en oog voor de kinderen. Verder zijn ze altijd in voor een optreden tijdens één van onze vieringen. Tot slot zijn ze al die jaren honkvast en naar ieders tevredenheid werkzaam bij ons op school. Baukje en Esther, van harte!


Het laatste nieuws van onze school

Scoor een Boek!

16 april 2021 Groep 6

Scoor een Boek! Is een jaarlijks terugkerend leesproject voor kinderen en ouders, dat lezen en sport aan elkaar verbindt. Scoor een boek! kent een schooleditie voor kinderen van groep 6. Op De Bolder vinden we sporten én lezen erg belangrijk en daarom draaiden we mee met dit project. Het project Score een boek! werd deze week door groep 6 afgesloten i.s.m. de bibliotheek en het Sportbedrijf Drachten.


Het laatste nieuws van onze school

Live verbinding met stembureau 'De Waring'

17 maart, 2021 Groepen 4

Op woensdag 17 maart heeft meester Peter onder schooltijd gestemd in de gymzaal naast De Bolder. In de groepen is er aandacht geweest voor de Tweede Kamer Verkiezingen, maar wat is nou leuker dan de leerlingen te laten zien hoe het stemmen er in het echt aan toe gaat? Meester Peter kwam op het idee om via een live verbinding zijn stem uit te brengen in het stembureau van De Waring. De groepen 4 van De Bolder konden hem live op de voet volgen. Met de camerabeelden werd het "stemproces" stap voor stap uitgelegd. De voorzitter en de medewerkers van het stembureau legden uit wat hun functie was en spraken de leerlingen toe. Al met al een hele bijzondere en leerzame online-ervaring voor de leerlingen!


Het laatste nieuws van onze school

Kleuterjuffen bezoeken hun leerlingen

Januari, 2021 Groepen 1/2

De kleuters van de Bolder ontvingen deze week een pakketje aan de deur van hun juf. Nu de scholen nog langer gesloten blijven, vonden de leerkrachten het erg fijn om de kinderen allemaal persoonlijk te zien en spreken. En van ouders wilden we graag weten hoe het thuisonderwijs gaat. Er worden ook Meet momenten georganiseerd in kleine groepjes, maar dat is toch anders dan in levende lijve.

In het pakketje vonden de kinderen o.a. een aantal werkbladen, een knutselpakketje, een vogelzoekkaart en iets lekkers... Ook is het prentenboek van het voorleesontbijt, 'Coco kan het', voorgelezen en via een filmpje verstuurd. Elke week bedenken de juffen opdrachtjes die de kinderen thuis kunnen doen. Het zijn oefeningen voor het voorbereidend rekenen en lezen, knutselactiviteiten, beweeg- of buitenopdrachten en een bijpassend liedje of verhaal. Daarnaast kunnen de kinderen op hun eigen niveau educatieve spelletjes spelen in de schoolsoftware.

We weten niet hoe lang deze lockdown nog gaat duren, maar we maken er samen het beste van!

Op de foto Jent en Jesmer met juf Else
Lees ook de bijdrage in de Drachtster Courant


Het laatste nieuws van onze school

Sinterklaas feliciteert De Bolder met 40 jaar bestaan

Jun, 2019 Vieringen

Sinterklaas feliciteert OBS De Bolder met haar 40-jarig bestaan. Sinterklaas was er vanaf het begin bij en komt altijd graag op De Bolder. Deze week ontving het team een beker voor het 40-jarig jubileum.

Op naar de volgende 40 jaar!


Het laatste nieuws van onze school
100%
min
100%

PO – VO traject ‘Kansrijke Overstap’

November, 2020 Ontwikkeling

De overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap. Vanuit de Bolder besteden we hier aandacht aan in de groep 7 & 8. Hoe plan je? Hoe ga je met het huiswerk om? Hoe moet je leren? Enz. Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen we terug dat met name het plannen e.d. iets is wat erg belangrijk is.

Hoe proberen we de overstap nog beter te laten verlopen?

De schoolbesturen OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. (Adenium), CSG Liudger en OSG Singelland, werken nauw samen om voor elk kind de overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) te optimaliseren.

Aan dit traject nemen een aantal bovenbouw groepen van OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. deel en de klassen 1 en 2 CSG Liudger en OSG Singelland. Docenten van het PO en VO zitten samen in werkgroepen en kijken bij elkaar in de klas en school, met als doel kennis te delen en samen het onderwijs voor onze leerlingen te verbeteren. Hierdoor krijgen de docenten ook zicht op de ontwikkeling van de kinderen in de desbetreffende groep waar zij kijken.

We hebben afspraken hoe we omgaan met deze informatie zodat we de vertrouwelijkheid van deze gegevens kunnen waarborgen. De bezoekende docenten mogen deze informatie niet delen met derden. De afspraken zijn schriftelijk vastgelegd door alle deelnemende schoolbesturen en deze vallen binnen de wettelijke voorschriften van de AVG.


Het laatste nieuws van onze school

Schoolontbijt 2020

November, 2020 Activiteiten

We kijken terug op een geslaagd schoolontbijt. In alle groepen is er deze week aandacht besteed aan een goed ontbijt en waarom dit belangrijk is.

Naast gezond en leerzaam was het vandaag ook vooral gezellig. Sommige groepen – en hun juffen!- kwamen in pyjama of onesie op school. Juist in deze tijden waarin veel activiteiten niet door kunnen gaan was het fijn dat het schoolontbijt wel door kon gaan!


Het laatste nieuws van onze school

Verslag kinderboekenweek
“En Toen"

Oktober, 2020 Alle groepen

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gingen we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. We hebben in de verschillende groepen spannende en interessante boeken gelezen over ridders, dinosauriërs, piraten, Egypte, moderne kunst en de Tweede Wereldoorlog.

Naast het (voor)lezen hebben de kinderen extra geknutseld en verschillende werkstukken en werkjes gemaakt. Normaal gesproken wordt de Kinderboekenweek feestelijk geopend en sluiten we de Kinderboekenweek af met de traditionele Kijkavond op school. Door Covid19 kon dat dit jaar niet doorgaan. Wel hebben alle juffen en meesters m.b.v. foto’s en filmpjes een sfeerimpressie naar de ouders gestuurd.