0512-52 11 00
Kanjertraining

Kanjertraining

Kanjertraining

veilig klimaat

Op onze school werken we volgens de principes van de Kanjertraining. Wij vinden het belangrijk om op respectvolle wijze met elkaar om te gaan.

In een omgeving die positief gedrag stimuleert, waarin respect heerst en waarin je waardering en verantwoordelijkheid krijgt, gedraag je je als vanzelf positiever en maak je als leerling en leraar deel uit van een krachtig pedagogisch klimaat.

Door teambreed en doelbewust, door middel van de Kanjertraining, preventief in te zetten op gedragsverandering creëren we een veilig klimaat binnen onze school. Een klimaat waarin leerlingen succesvol samenwerken, begrip voor elkaar hebben, respectvol met elkaar communiceren, sociaal emotioneel weerbaarder worden, zelfinzicht en zelfvertrouwen krijgen.

Het hele team is geschoold in de Kanjertraining en volgt regelmatig nascholing. Vanuit het team zijn drie leerkrachten benoemd tot Kanjer-coördinator.

Kanjertraining

Aandachtsfunctionaris

De school heeft met betrekking tot het opstellen van het anti-pestbeleid en het behandelen en registreren van pestsituaties op school een aandachtsfunctionaris aangewezen.

De aandachtsfunctionaris doet jaarlijks een ronde langs de klassen om zijn/haar taak uit te leggen aan de leerlingen. De incidenten rond pesten worden kortgesloten met de directie en vermeld in de incidentenregistratie van de school. Op onze school wordt deze functie gecombineerd met de functie van interne contactpersoon seksuele intimidatie en machtsmisbruik.

NIEUWSGIERIG NAAR WELKE SPECIALISATIES WIJ VERDER IN HUIS HEBBEN?