0512-52 11 00
Projectgroep

Projectgroep

extra uitdaging

Sommige leerlingen kunnen goed meekomen met spelling, rekenen of taal. Tijdens de methodegebonden toetsen en de cito-toetsen laten ze zien dat ze de lesstof en de leerdoelen goed beheersen. Deze leerlingen bieden we niet dezelfde lesstof aan als de rest van de groep.

Voor deze leerlingen hebben we voor de basisvakken plustaken en kan er worden “gecompact.” Compacten houdt in dat ze wel de onderdelen van de les maken maar bijv. minder rijtjes dan de rest van de groep. Belangrijk is dat ze wel de sommen blijven automatiseren. Het doel is dat ze door het compacten meer tijd hebben voor hun plustaken en zo voldoende worden uitgedaagd.

Projectgroep

Projectgroep

Naast de pluswerkboeken houden sommige leerlingen (uit groep 3 t/m 8) behoefte aan extra uitdaging. Wij vinden het belangrijk om deze groep goed te bedienen. Om deze groep tegemoet te komen is de projectgroep gestart.

De projectgroep komt 20 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: programmeren, kennismaken met een vreemde taal en een duik in de kunst. Daarnaast besteden we aandacht aan zelf een oplossing bedenken, samenwerken en kritisch naar je eigen werk en werk(houding) kunnen kijken.

Welke vakken bieden we aan in de groepen?