0512-52 11 00
Resultaten

Resultaten

Resultaten

Scholen op de kaart

Ouderenquête
Voor het opstellen van het schoolplan 2020-2024 is een ouderenquête afgenomen. De reden hiervoor is dat we graag wilden weten hoe ouders over bepaalde onderdelen binnen onze school dachten. Wat gaat goed? Wat kan beter? De resultaten van de enquête hebben we geanalyseerd en vervolgens hebben we gekeken welke ontwikkelpunten we wilden opnemen in het schoolplan 2020-2024.

Scholen op de kaart
De resultaten van de ouderenquête (november 2019) en nog meer informatie over onze school zoals de Cito-resultaten zijn te vinden op de website van scholen op de kaart.

Naar scholen op de kaart