0512-52 11 00
Onze visie op leren

Onze visie op leren

Goed voorbereid op de toekomst

We vinden het belangrijk dat kinderen gevarieerde kennis opdoen, want daarvoor zijn we tenslotte een school. Naast de basisvakken bieden we vakken aan als Engels, Fries, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. We hebben ervoor gekozen de zaakvakken apart aan te bieden, zodat we in staat zijn de kinderen meer kennis mee te geven. Eerst is er kennis nodig, vervolgens kan deze toegepast worden. Met de opgedane kennis wordt uw kind goed voorbereid op de toekomst.

Uit onderzoek blijkt dat veel oefenen en herhalen van de lesstof, het zogenaamde automatiseren, een grote rol speelt bij leren. Daarom bieden we kinderen op school veel gelegenheid om met de leerstof te oefenen en geven we soms schoolwerk mee naar huis. Dit biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Wij zien ouders/verzorgers als belangrijke partners, we hebben als gezamenlijk doel de kinderen een fijne schooltijd te bezorgen en hen te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Ze krijgen vanaf de middenbouw dag- en weektaken en we voeren kindgesprekken met hen, zodat ze zelfverantwoordelijk leren te zijn over hun eigen leerproces. Hierdoor ontwikkelen we "eigenaarschap" bij de kinderen.

Tot slot hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen. Wetenschapper Robert Rosenthal en schoolleider Lenore Jacobson deden onderzoek naar de invloed van verwachtingen op de ontwikkeling van leerlingen. Ze toonden aan dat het hebben van hoge verwachtingen ervoor zorgt dat leerlingen zich sneller ontwikkelen en meer leren (Rosenthal, 1968). Het hebben van hoge verwachtingen draagt eraan bij dat leerlingen méér en beter leren. Het is goed voor hun ontwikkeling als we van alle leerlingen in principe dezelfde hoge basisverwachtingen hebben.

Onze visie op leren

Rol van de leerkracht

De leerkracht heeft ontzettend veel invloed op de leerprestaties van leerlingen, dit laat onderzoek ook zien. Een goede leraar doet er toe! De leerkracht:

  • zorgt voor een gestructureerde en veilige leeromgeving;
  • kan goed uitleggen;
  • heeft stevige en diepgaande vakkennis;
  • kent de specifieke leerdoelen en succescriteria van de groep;
  • wordt ondersteund door een lerend team en een effectieve schoolleider.
Lees verder
Onze visie op leren

Eigentijds

We rusten de kinderen goed toe voor de 21e -eeuwse vaardigheden door te investeren in vaardigheden zoals samenwerken en communiceren. De kinderen werken samen met kinderen in hun eigen groep en tijdens bijvoorbeeld themaweken zoals de Kinderboekenweek, ook met kinderen van andere groepen.

De komende jaren willen we meer thema’s groepsoverstijgend aanbieden. Ook besteden we aandacht aan digitale geletterdheid en mediawijsheid. In de bovenbouw worden Chromebooks gebruikt om de lesstof te verwerken.

Digitaal onderwijs