0512-52 11 00
Wij onderscheiden ons in

Wij onderscheiden ons in

Stabiliteit en rust

OBS De Bolder is al jarenlang een stabiele, middelgrote school. Een aantal teamleden is al langere tijd werkzaam op onze school wat zorgt voor rust en duidelijkheid. Het team bestaat uit een evenwichtige combinatie van startende tot zeer ervaren juffen én meesters. Dit zorgt voor een stevige stabiele basis met vernieuwende inzichten die zich continu ontwikkelt.

Wij onderscheiden ons in

Met plezier naar school

Om tot leren te komen moeten kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan, dit vinden wij het allerbelangrijkste, u toch ook?

Kanjertraining
Om dit te borgen zetten we de Kanjertraining in. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining zetten we teambreed en doelbewust preventief in op gedragsverandering bij de leerlingen. Zo creëren we een veilig klimaat binnen onze school.

In een veilig klimaat werken leerlingen succesvol samen, hebben ze begrip voor elkaar, communiceren ze respectvol met elkaar, worden ze sociaal-emotioneel weerbaarder en krijgen ze zelfinzicht en zelfvertrouwen.

Pedagogisch klimaat
Wij bieden veel structuur aan in de vorm van duidelijke regels en afspraken en de controle daarop. Het pedagogisch klimaat is op De Bolder tot nu toe steeds als prettig en goed beoordeeld door een auditteam en daar zijn we erg trots op! Bovendien mogen we ons sinds 2020 een Gezonde School noemen. De subsidie die we hiervoor ontvangen zetten we in om het welbevinden van onze leerlingen verder uit te bouwen.

Lees verder over de kanjertraining

En verder...

Wij onderscheiden ons in

Goed taalonderwijs

Het leesonderwijs en onze schoolbibliotheek spelen een centrale rol op school.

Lees verder
Wij onderscheiden ons in

projectgroep

Leerlingen die goed mee kunnen komen met spelling, rekenen of taal bieden we extra uitdaging.

Lees verder
Wij onderscheiden ons in

Cultuur en Sport

Wij vinden het belangrijk om te investeren in vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en expressieactiviteiten.

Lees verder
Wij onderscheiden ons in
100%
min
18%

Digitaal onderwijs

Het gebruik van Chromebooks en iPads vergemakkelijkt de persoonlijke ontwikkeling en verbetert de ICT-vaardigheid.

Lees verder
Wij onderscheiden ons in

Leerlingen-
zorg

Binnen ons team zijn er leerkrachten met diverse specialisaties zodat we in huis extra zorg kunnen bieden voor de leerlingen die dat nodig hebben.

Lees verder
Wij onderscheiden ons in

Leerlingen-
raad

Met de leerlingenraad willen we de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de leerlingen binnen onze school vergroten.

Lees verder
Wij onderscheiden ons in

Gezonde school

Sinds 2020 hebben we voor het onderdeel welbevinden een vignet gekregen van de Gezonde School. Dit houdt in dat we op dit onderdeel aan de criteria voldoen en we een subsidie in kunnen zetten om dit verder uit te bouwen.

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas.

Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een veilige school. Scholen dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van.

WAT OUDERS/VERZORGERS OVER ONZE SCHOOL ZEGGEN

Mijn kind gaat iedere dag volmondig met plezier naar school!

Ouder/verzorger van een leerling in groep 6

Mijn kind gaat absoluut met plezier naar De Bolder. Er zijn ook veel activiteiten rond het plezier van het kind zodat ieder kind met een goed gevoel naar school gaat. O.a. de kanjertraining helpt hierbij.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 7

De Bolder staat bekend als een fijne school waar kinderen zich thuis en veilig voelen.

Ouder/verzorger van leerlingen in groep 4 en 5

Kennismaken?

We nodigen u graag uit voor een vrijblijvende rondleiding door onze school. Meldt u zich hier aan.