Heeft u een vraag?

Schoolontwikkeling

Geplaatst op 15 mei 2020

Naast de werkzaamheden in de groepen zijn we bezig met de schoolontwikkeling van OBS De Bolder. Waar zijn we in verschillende werkgroepen en als team o.a. mee bezig?

Het schoolplan 2020-2024

Éénmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan (meerjarenbeleidsplan). Het schoolplan is bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs vormgeeft.

Nieuw meubilair

De werkgroep is druk bezig met de laatste inventarisatie en rondt dit de komende weken af. De planning is dat we aan het begin van volgend schooljaar in alle groepen -en de middenruimte- nieuw meubilair krijgen.

Nieuwe methodes

Een aantal methodes zijn aan vervanging toe waaronder de rekenmethode. De afgelopen periode hebben we voorlichting gekregen en kiest het team volgende week de nieuwe methode uit.

Inzet werkdrukverlagende middelen

Als school kunnen we sinds 2018-2019 extra gelden inzetten om de werkdruk te verlagen. Per jaar kijken we waar we de gelden voor gebruiken. Voor volgend jaar is dit inmiddels door de MR(PG) goedgekeurd. Voor komend schooljaar zetten we de extra gelden o.a. in voor:

  • twee onderwijsassistenten (juf Anke en juf Attje);
  • extra aanschaf van Chromebooks;
  • één keer per week een vakleerkracht gym;
  • een muziekdocent(e);
  • om de week de projectgroep

 

« Terug naar nieuwsoverzicht
 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?