Heeft u een vraag?

Schoolplan

Schoolplan OBS De Bolder 2020-2024

Het schoolplan van OBS De Bolder is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar. In het schoolplan zijn de strategische visie en de beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van het onderwijs.   

Het schoolplan wordt opgesteld binnen de gestelde kaders van het strategisch beleidsplan van Adenium. Het schoolplan is niet statisch en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het schoolplan biedt inzicht in de instrumenten die de school hanteert voor de bewaking en verbetering van de eigen kwaliteit en het is opgebouwd volgens de nieuwe kwaliteitskaders vanuit de inspectie (2017). De hoofdstukken corresponderen grotendeels met de kwaliteitsgebieden en bevatten zowel informatie over de wettelijke eisen die aan het onderwijs gesteld worden als over de eigen ambities van de organisatie en de school op de verschillende terreinen. 

Het schoolplan is geen openbaar document. Voor vragen over de inhoud kunt u terecht bij directeur Rogier Weersing.
 

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?