Heeft u een vraag?

Schoolzwemmen

Alle leerlingen in de groepen 3 en 4 krijgen zwemles in De Welle. Groep 3 zwemt het eerste halfjaar een uur per week en groep 4 het tweede halfjaar.
Op de website van De Welle vindt u meer informatie over het schoolzwemmen. In de Welle zwemapp worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Voor vragen of opmerkingen kunt u De Welle mailen via schoolzwemmen@sportbedrijf-drachten.nl.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage in de kosten van het vervoer (per bus) wordt elk jaar door de gemeente vastgesteld. De zwemgelden worden samen met de de schoolgelden door de penningmeester van de Oudervereniging geïnd.

Zwemouders
Tijdens het aan- en uitkleden kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Hiervoor wordt een planning door de leerkracht opgesteld.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?