Heeft u een vraag?

Schoolzwemmen

De zwemlessen zijn op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in De Welle. De groepen 3/4 en 4 zwemmen het eerste halfjaar. Groep 3 het tweede halfjaar.
Let op! Leerlingen en begeleiders moeten om 13.00 uur in de klassen zijn. Om 13:05 uur lopen we gezamenlijk naar de zwembus, dus kom op tijd!

In de jaarplanning hieronder vindt u belangrijke data terug zoals de vakanties, kijklessen en het proef- en diplomazwemmen. Voor vragen of opmerkingen kunt u De Welle mailen via schoolzwemmen@sportbedrijf-drachten.nl.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage in de kosten van het vervoer (per bus) is door de gemeente voor het schooljaar 2017-2018 is vastgesteld op € 21,- voor een halfjaar. De zwemgelden worden samen met de de schoolgelden door de penningmeester van de Oudervereniging geïnd.

Zwemouders
Tijdens het aan- en uitkleden kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Hiervoor wordt een planning door de leerkracht opgesteld. Kunt u op één of meerdere data helpen? Meld u zich dan aan bij de leerkracht via digiDUIF.

Kijk op de site voor meer informatie.  Tip: De Welle zwemapp.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?