Heeft u een vraag?

Schoolzwemmen

De leerlingen in de groepen 3 en 4 doen mee aan het zwemonderwijs in zwembad De Welle in Drachten. O.l.v. ervaren en bekwame zweminstructeurs zwemmen de leerlingen van groep 4 het eerste half jaar elke week een uur. De leerlingen kunnen de zwemdiploma´s A, B en C halen. Mocht uw kind al diploma C hebben, dan gaat uw kind dit diploma onderhouden en worden andere zwemonderdelen aangeboden.

De leerlingen worden gebracht en gehaald door een pendelbus. Vaak gaan er ouders mee om leerlingen te begeleiden in de bus, in de kleedkamers en in het zwembad. In het tweede halfjaar gaan de leerlingen van groep 3 naar zwembad De Welle. Ook deze leerlingen zwemmen elke week een uur.

Op de website van De Welle vindt u meer informatie over het schoolzwemmen. In de Welle zwemapp worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Voor vragen of opmerkingen kunt u De Welle mailen via schoolzwemmen@sportbedrijf-drachten.nl.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage in de kosten van het vervoer (per bus) wordt elk jaar door de gemeente vastgesteld. De zwemgelden worden samen met de de schoolgelden door de penningmeester van de Oudervereniging geïnd.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?