Heeft u een vraag?

Taalontwikkelingsschool (TOS)

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend zijn. 

Er zijn speciale scholen voor kinderen met TOS. Ook biedt Kentalis onderwijsondersteuning op basisscholen. Het kind krijgt dan op school extra begeleiding van een medewerker van Kentalis. Hoeveel ondersteuning het kind krijgt, hangt af van de onderwijsbehoefte van de leerling en de vragen van school.

Met een aantal basisscholen werkt Kentalis intensief samen. De Bolder is zo’n school en dit noemen we een Kentalis medium voorziening.

Wat is TOS?

TOS is een aanlegstoornis die voorkomt bij vijf tot zeven procent van alle mensen. Kinderen met TOS hebben veel moeite met het leren van hun moedertaal. De problemen verschillen per kind en leeftijd.

Kentalis medium voorziening

Op de Bolder zitten kinderen met TOS en slechthorende kinderen. Het is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen belangrijk dat deze kinderen de juiste ondersteuning krijgen. De leerkrachten van de Bolder volg(d)en daarom scholing en hierdoor is hun deskundigheid vergroot. Het team weet beter hoe taal moet worden aangeboden en wat belangrijk is voor de taalontwikkeling van de leerlingen.

Naast het personeel van de Bolder werken ook medewerkers van Kentalis op onze school. De medewerkers van Kentalis zijn er voor de TOS- leerlingen, hun ouders en het team. De ervaring leert ons dat alle kinderen – mede door scholing van het team- profiteren van de medium voorziening. De (taal)lessen zijn bijv. van een hoger niveau geworden en we zetten extra in op woordenschat, dit is voor alle leerlingen belangrijk!  

Onder het motto: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet", komen we samen verder.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?