• OBS De Bolder
  OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
  OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
  OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
 • OBS De Bolder
 

Heeft u een vraag?

Verkeer

De verkeersafspraken rondom het ABS-complex (Het Anker, De Bolder en KDV/BSO Smallsteps) zijn beschreven in bovenstaande korte flyer. De uitgebreide informatie over de verkeersafspraken vindt u in deze bijlage. Job Hultink, vader van Coen heeft zich beschikbaar gesteld als verkeersouder voor onze school. Hij is bereikbaar voor vragen via j_hultink@hotmail.com.

22-09-17

Zoals u wellicht weet wordt er de komende tijd volop gewerkt aan de wegen in de buurt van De Bolder. Buurtbewoners zijn hiervan op de hoogte. Dit zal voor ouders en kinderen even goed opletten zijn. 
Naast deze werkzaamheden willen we u erop wijzen dat we ook de verkeerssituatie rondom de scholen ook aandacht behoeft. In de eerste weken kregen we van een aantal ouders te horen dat – met name tijdens brengen en halen- er gevaarlijke onwenselijke situaties ontstaan. Onze vraag is of u zich aan de afspraken wilt houden, zodat de veiligheid van de kinderen niet in gevaar komt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?