Heeft u een vraag?

Verlofaanvraag

Voor vakantie kan geen extra verlof gegeven worden. Verlof buiten de officiële schoolvakanties is aan regels gebonden, zoals u hierna kunt lezen. Bovendien staan ze nog eens beknopt op het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden als u van plan bent extra vrij aan te vragen. 

Extra vrij
Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan slechts worden verleend wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers. Het verlof mag slechts eenmaal per schooljaar voor maximaal tien schooldagen worden gegeven en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden, zoals het voldoen aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, en huwelijk of overlijden van familieleden. Download hier het aanvraagformulier voor verlof.

Extra verlof moet u minstens veertien dagen van tevoren aanvragen. Over een verlofaanvraag voor minder dan tien schooldagen beslist de directeur. Gaat het om een verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar.

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?