Heeft u een vraag?

Visie

OBS De Bolder is een respectvolle plaats waar kinderen, ouders en personeel met verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal economische achtergronden elkaar ontmoeten. Onze school is een lerende organisatie die zich steeds verder ontwikkelt. Dit is te merken aan het zelfstandig werken en het intensieve taal/leesproces. We passen daarbij het systeem van “Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie” toe (Het IGDI model).

OBS De Bolder is:

  1. Een school waar leerlingen van groep 1 t/m groep 8 in een  doorgaande lijn onderwijs krijgen.
  2. Een school waar leerkrachten doelgericht onderwijs geven.
  3. Een school waar collegialiteit een voorwaarde is voor goed onderwijs.
  4. Een school waar kinderen niet alleen cognitief leren, maar ook zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag ontwikkelen.
  5. Een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten open met elkaar communiceren.

Bekijk de video van de Vereniging Openbaar Onderwijs

 

Heeft u een vraag?

 

Heeft u een vraag?