0512-52 11 00
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad
100%
min
39%

Leerlingenraad

Op De Bolder hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

Elke groep levert na een verkiezing 2 leerlingen. Eén keer in de 5 weken komt de raad bij elkaar om allerlei zaken te bespreken. De raad heeft zelf een voorzitter en een notulist aangewezen. Tijdens een vergadering schuift ook een teamlid aan als adviseur.

Via een ideeënbus kunnen er zaken worden doorgegeven, maar ook vanuit de groepen, het team, de OV of MR kunnen punten worden ingebracht.

Met een leerlingenraad willen we de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de leerlingen binnen school vergroten. Ook willen we ze spelenderwijs de grondbeginselen van democratie bijbrengen en hen een eigen stem geven.

Op scholen wordt veel over leerlingen gesproken, maar in onze ogen te weinig mét de leerlingen.

Weten waarin wij ons nog meer onderscheiden?