0512-52 11 00
Met plezier jezelf ontwikkelen

Met plezier jezelf ontwikkelen

Iedereen is welkom

OBS De Bolder is een openbare eigentijdse, basisschool waar iedereen welkom is. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan om daar te ontdekken wat hun mogelijkheden en ambities zijn om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

In een veilige en vertrouwde omgeving helpen we de kinderen een stevige basis te leggen voor hun toekomst. Die basis bestaat uit kennis, sociale vaardigheden en zelfinzicht. Daarbij houden we er rekening mee dat ieder kind uniek is. Kinderen kunnen zich bij ons op hun eigen niveau en in hun eigen tempo ontwikkelen.

Met plezier jezelf ontwikkelen

Onze Speerpunten

Goed taalonderwijs, digitaal onderwijs, de projectgroep en verschillende specialisten in ons team zijn onder andere de punten waarin wij ons onderscheiden.

Lees verder

onze visie
op leren

Veel oefenen om nieuwe kennis toe te kunnen passen, thuis en op school. Ons doel is de leerlingen een fijne schooltijd te bezorgen waarbij we handelen vanuit gezamenlijke kernwaarden.

Lees verder

Ouders
en School

We hechten aan een goede samenwerking met ouders, want dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Lees verder

Situering en grootte

De Bolder staat in de wijk De Folgeren en telt ruim 300 leerlingen verdeeld over 14 groepen.

Lees verder

Situering van de school

Locatie
OBS De Bolder staat in de wijk De Folgeren aan De Frisia. De laatste jaren is ons verzorgingsgebied uitgebreid en komen onze leerlingen hoofdzakelijk uit de wijken De Folgeren, Fennepark, Burmania en Vrijburgh. Daarnaast komt een kleine groep uit de De Swetten en De Wiken.

Gebouw en voorzieningen
In ons gebouw is tevens een Kinderdagverblijf met BSO-voorziening, een peuterspeelzaal en een speellokaal voor onze kleuters gevestigd. Naast ons gebouw staat op loopafstand de iSpace sportzaal 'De Waring', dit is één van de twee digitale gymzalen die Nederland rijk is. De gymzaal biedt ontzettend veel mogelijkheden om de gymlessen goed aan te kunnen bieden. Achter de gymzaal is het Tiny Forest geplant. Het Tiny Forest is een "klein bosje" om onze leerlingen kennis te laten maken met de natuur en het wordt ook gebruikt als buitenlokaal. Wat is nou mooier dan samen, buiten leren en bewegen?

Verder is het gebied rondom de school ruim opgezet en voorzien van verschillende speelveldjes en een klein parkje.

Schoolgrootte

Op 1 oktober 2021 (de officiële teldatum) zaten op De Bolder in totaal 311 leerlingen verdeeld over 14 groepen.

Op grond van “leerling-gewichten” wordt bepaald hoeveel leerkrachten aan een school verbonden zijn. Aan De Bolder zijn momenteel 25 leerkrachten verbonden, die volledig of in deeltijd werken.

WAT OUDERS/VERZORGERS OVER ONZE SCHOOL ZEGGEN

De school staat goed aangeschreven en ligt mooi centraal in de wijk.

Ouder/verzorger van een leerling in groep 6

De Bolder is een fijne school waar alle kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Ouder/verzorger van leerlingen in groep 4 en 5

Meer informatie

In onze schoolgids vindt u meer informatie over wat wij belangrijk vinden voor het geven van goed onderwijs. De bovenschoolse schoolgids van onze holding Adenium informeert u over de belangrijkste algemene zaken voor alle scholen van OPO Furore en PCBO Smallingerland.

Iedere vier jaar wordt er een schoolplan opgesteld waarin het beleid van De Bolder is vastgelegd. Om te toetsen wat er op onze school goed gaat en wat beter kan, zetten wij regelmatig vragenlijsten uit onder de ouders/verzorgers van onze leerlingen. De resultaten leest u hier.